En fullsatt sal klappet ny styreleder og nye styremedlemmer inn i styret i Norske Kunstforeninger.

Daværende styreleder Anna Katharina Paus Haukeland åpnet årsmøtet for en fullsatt sal. Hele 90 deltakere hadde møtt opp for å delta i årsmøtet på Scandic Nidelven i Trondheim 7. mai. Trond Bogsnes ble valgt til ordstyrer og ledet årsmøtet gjennom sakslisten. Et samstemt årsmøte fulgte valgkomiteens innstillinger ved valgt av ny styreleder, nye styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité.

Stein Helge Mandelid ble valgt til ny styreleder i Norske Kunstforeninger. Mandelid var nestleder i styret før valget. Øyvind R Kvarme og Kari Berge ble gjenvalgt som styremedlemmer. Med nyvalgte styremedlemmer Line Sanne (tidl. vara) og Åse Nilsen ble styret komplett.

Solveig Benedikte Jansen, Eva Hemine Sundsvold og Ellen Fiske Lyngø ble valgt til vara i styret.

Norske Kunstforeningers styre 2022-2023

Stein Helge Mandelid, leder
Kari Berge, nestleder
Øyvind Kvarme
Monica Milch Gebhardt
Åse Nilssen
Line Sanne
Odd Vangen
Solveig Benedikte Jansen, vara
Eva Helmine Sundsvold, vara
Ellen Fiske Lyngø, vara

Årsmøtet fulgte også styrets innstilling til ny valgkomite og klappet inn Inge Berg Nilsen, Tone Gellein og Mona Elin Aarø.

Det var ingen innkomne saker til årsmøte og få innsigelser på øvrige saker. Det ble stemt om to mindre endringer i fremlagt strategi. Styrets forslag på økning av kontingent fra 1700 kroner til 2300 kroner på grunnsatsen ble vedtatt enstemmig.

Årsmøte ble hevet 11.30, etter at nyvalgt styreleder Stein Helge Mandelid takket av avgåtte styremedlemmer, vara og valgkomité.