Kunstforeninger over hele landet har måttet stenge eller utsette utstillinger og avlyse arrangementer på grunn av restriksjoner i kjølevannet av pandemien vi nå opplever. Norske Kunstforeninger arbeider fortløpende med å finne muligheter for å kompensere for bortfall av inntekter i kunstforeningene i denne tiden.

I denne saken finnes nyttig informasjon til kunstforeningene om aktuelle ordninger.

Norske Kunstforeninger følger de nasjonale retningslinjer vedrørende smittevern og opererer i en periode med delvis hjemmekontor, men det er alltid en ansatt på kontoret vårt i Oslo. Ta gjerne kontakt med oss for å gi innspill, stille spørsmål eller få rådgiving. Vi legger opp til å være i kontakt med alle medlemsforeningene våre i løpet av våren.

De ansatte i Norske Kunstforeninger har forskjellige arbeidsområder. Ta gjerne kontakt direkte med den som best kan svare på akkurat dine spørsmål. Se kontaktinformasjon og ansvarsområder for administrasjonen i Norske Kunstforeninger her.

Kompensasjon via Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kunstforeninger som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller  pålegg fra styresmaktene i forbindelse med koronaviruset kan søke om kompensasjon via Lotteri- og stiftelsestilsynet direkte. Tapet må ha vært på mer enn 25.000 kroner og være i tidsrommet 5. mars–30. april. Videre gis det ikke kompensasjon til følgende:

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat  og  drikke.
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.
 • Kostnader  laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av  om arrangementet ble  avlyst, stengt  eller utsatt.
 • Arrangement som ikke er åpne for allmenheten.
 • Arrangement som  kunstforeningen ikke selv skulle arrangere.
 • Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner for arrangøren.
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Søknadsfrist for ordningen er 21. april 2020. Les mer og søk her: Lotteri- og stiftelsestilsynet – kompensasjon for korona-avlyste, utsette og stengde arrangement i frivillig- og idrettssektoren.

Bilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Driftstøtte og tilskudd som allerede er mottatt

Den 14. mars annonserte Kulturdepartementet at frivillige organisasjoner får beholde statlige tilskudd, selv om aktiviteter må avlyses som følge av smitteverntiltak. I pressemeldingen står det at dette gjelder for tilskudd under alle departementer. Det enkelte departement vil sørge at beslutningen følges opp i direktorater og underliggende virksomheter som forvalter tilskudd til frivillige organisasjoner.

Kulturrådet opplyser også at tilskuddsmottakere som må avlyse eller utsette tiltak grunnet koronasituasjonen frem til og med 30. juni, ikke vil miste tilskuddet. Forutsetningen er at tilskuddet fortsatt brukes i tråd med formålet. Les mer her.

Kunstforeninger som mottok støtte for våren 2020 av Norske Kunstforeninger, vil få beholde støttetildelinger som allerede er brukt til å planlegge utstillinger/aktiviteter/arrangementer som nå blir utsatt eller avlyst som følge av smitteverntiltak og den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av koronaviruset.

•     Hvis det allerede er gjort investeringer knyttet til utstillinger/arrangementer som nå må avlyses, kan dere sende krav om utbetaling av støtte for disse utgiftene. Støtten utbetales fortløpende. Klikk her for utbetalingsskjema.

•     Hvis tildelingen fra oss inkluderer honorar til kunstnere som skulle ha deltatt på utstillinger/arrangementer/aktiviteter, og disse blir avlyst, kan honorar til kunstnere utbetales selv om arrangementet avlyses.

•     Tildelt støtte beholdes i sin helhet hvis utstillingen, prosjektet eller aktiviteten blir utsatt i inntil ett år (fram til 1. april 2021)

For spørsmål rettet mot Norske Kunstforeninger vedrørende økonomi og administrasjon, momskompensasjon for kunstforeningene og utbetaling av støtte, kontakt rådgiver i Norske Kunstforeninger, Hanne Houen, på hanne.houen@kunstforeninger.no

Fra utstilling med Terje Bergstad og Andreas Bennin i Seljord Kunstforening i 2014. Foto: Ånond Versto

Utstillinger

Noen kunstforeninger planlegger nå å åpne utstillingsrommene sine igjen. Før dere gjør det, anbefaler vi at dere kontakter kommuneoverlegen for råd. Det er mulig at dere kan holde åpent hvis myndighetenes retningslinjer for å forhindre spredning av koronaviruset kan opprettholdes.

Mange visningssteder velger nå å opprettholde sin utstillingsvirksomhet på nett. Norske Kunstforeninger vil de neste par ukene jobbe med å vise dere tiltak som kan være til inspirasjon for hvordan dere kan opprettholde noe virksomhet om dere fortsatt må avlyse normal virksomhet. Følg med på e-post, på vår nettside og følg oss på Facebook for fortløpende informasjon.

Søknadsfrister for støtteordninger til digitale prosjekter:

 • 30. april 2020: Fritt Ord – Ekstrabevilgninger
  Ekstrautlysningen er ment å støtte prosjekter som er relatert til situasjonen som koronakrisen skaper, der alle fysiske arrangementer er avlyst og det må finnes nye måter å gjennomføre og formidle tiltak innen kunst, kultur og samfunnsdebatt for å sikre en levende offentlighet.
 • 05. mai 2020: Kulturrådet – TILSKUDDSORDNING. Ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen
  Det kan søkes tilskudd til både kommende/nye prosjekter, og prosjekter som er utviklet eller gjennomført etter at regjeringen innførte restriksjoner for arrangementer og arenaer 12. mars.

Husleie

Hvis kunstforeningen har problemer med å betale husleie, strøm eller lignende i denne tiden, kan det være et forslag å henvende seg til egen kommune og be om hjelp til å håndtere grunnleggende utgifter, hvis det ikke finnes andre muligheter. Om dere har annen utleier enn kommunen, er det også et forslag å henvende dere til utleier og be om å få redusert husleie en periode.

Kartlegging av kunstforeningene

Norske Kunstforeninger vil utvikle et registreringsskjema for kunstforeningene, for å kartlegge hvordan de pålagte restriksjonene påvirker foreningenes økonomiske situasjon. En oversikt over hvordan pandemien og restriksjonene slår ut økonomisk for kunstforeningen vil være nyttig verktøy for oss i tiden framover og det vil være nødvendig med faktiske tall å vise til.

I tillegg til å kartlegge hvor det kan finnes muligheter for økonomisk kompensasjon, jobber vi med forslag, innspill og å finne inspirasjon til hvordan dere kan fortsette å formidle kunst, og hvordan dere kan fortsette med salg av kunst for å avhjelpe foreningens økonomi.

Følg oss på Facebook, der vil vi dele hva en del kunstforeninger gjør for å holde aktiviteten opp også nå. Hvis du har gode, høyoppløste bilder av en utstilling dere har måttet stenge, og en god tekst som følger utstillingen, oppfordrer vi til å sende materiale til oss. Vi kan lage JOURNAL-saker på våre egne nettsider fra noen av utstillingene. Disse sakene vil da også deles på vår Facebook-side. Send til: anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no

 

Presentere utstillingen til kunstforeningen i vår Journal? Ta kontakt med Anne-Grethe Thoresen på anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no