Norske Kunstforeninger har inngått et samarbeid med Tekstallmenningen om salg av Kunst Pluss og andre kunsttrykksaker. 
 
Tekstallmenningen jobber for å nå flere lesere med kulturtidsskrifter.  De tar vi seg av abonnementshåndtering, distribusjon, formidling, markedsføring og salg. I tillegg skal Tekstallmenningen tilby relevante kurs, veiledning og nettverksbygging for og med kulturtidsskriftene. Tekstallmenningen holder til i Bergen, og har hele landet som nedslagsfelt.

Initiativtakerne til Tekstallmenningen er Tekstallianse, Norsk tidsskriftforening og tidsskriftet Vagant. Tekstallmenningen er et ideelt AS eid av Tekstallianse. Overskudd fra virksomheten vil gå tilbake i driften av tjenester til tidsskriftene. Tekstallmenningen har fått oppstartsstøtte fra Kulturrådet og Fritt Ord.

Vi ser fram til et godt samarbeid med Tekstallmenningen for å nå bredere ut med Kunst Pluss og andre trykksaker som fremmer samtidskunsten og Norske Kunstforeninger.

I dag finner du de siste fem Kunst Pluss utgivelsene og boka Fra utstillings- og formidlingsprosjektet Voi voi, vi er på utstilling!