9.–12. mai 2019 arrangerer Haugesund Kunstforening den nasjonale kunstfestivalen avTRYKK. Det er nå klart at den nye Haugesund Internasjonale Tresnittfestival vil arrangeres samtidig. Haugesund Kunstforening og Haugesund Billedgalleri er lokalisert i samme bygg, og vil samarbeide tett om de to festivalene.

Torsdag 9. mai åpner avTRYKK-festivalen med utstillinger og aktiviteter i Haugesund sentrum. Dagen etter åpner Haugesund Internasjonale Tresnittfestival grafikkutstilling med bidrag av kunstnere fra hele verden. I løpet av helgen blir det prisutdelinger til de beste grafiske kunstverkene, festaften i Haugesund Billedgalleri, utstillinger, workshoper og seminarer.

AvTRYKK-festivalen er et resultat av at Haugesund Kunstforening har søkt om og blitt tildelt arrangørrollen for kunstfestivalen 2019 av Norske Kunstforeninger. Kunstfestivalen arrangeres annethvert år av en lokal kunstforening, i tilknytning til Norske Kunstforeningers årsmøte.

Vil løfte fram den visuelle kunsten

Haugesund har gjennom mange år fremmet musikk og film i form av store, nasjonale festivaler som Sildajazz og Den norske filmfestivalen. Det visuelle kunstfeltet har ikke vært løftet fram i samme grad, og arrangørene håper at samarbeidet om de to kunstfestivalene vil sette Haugesund på kunstkartet nasjonalt og internasjonalt.

– I løpet av dagene 9.–12. mai kommer det nærmere 150 gjester til byen. Vi vil gi fastboende og tilreisende en hel helg fullstappet med ulike kunsttilbud, sier styreleder i Haugesund Kunstforening, Mona Elin Aarø.

Hun forteller at det blir internasjonal kunstutstilling med prisutdelinger i Haugesund Billedgalleri, grafikkutstillinger i Haugesund sentrum, åpne atelier, byvandringer med kunstneriske krumspring, utflukter, seminarer om grafikk og ulike workshoper m.m. I løpet av helgen skal alle få anledning til å bli fortrolige med samtidskunsten.

– Det overordnede temaet for avTRYKK-festivalen er nettopp «tilgjengeliggjøringens kunst», og vi vil undersøke hvordan vi kan gjøre samtidskunsten tilgjengelig for folk flest. Vi ønsker en folkefest i Haugesund sentrum der publikum inviteres med i spennende og underholdende kunstformidling.

Kunstsamling ga inspirasjon til festival

Kunstmuseet Haugesund Billedgalleri har høytrykk, det vil si tresnitt, trestikk og linoleumssnitt, som et av samlingens tyngdepunkt. Museet arbeider med å fremme haugesunderen Trygve Goas kunstnerskap og med å forvalte Tjørhom-samlingen. Tjørhom-samlingen består av over 300 nasjonale og internasjonale høytrykk, og ble gitt i gave til Haugesund Billedgalleri i 2008 av professor i teologi Ola Tjørhom.

– Det var giveren av Tjørhom-samlingen, Ola Tjørhom, som i sin tid satte oss på ideen med en tresnitt-festival i Haugesund. I år er det 10 år siden kunstmuseet mottok den storslåtte kunstgaven. Festivalen i 2019 blir en flott måte å markere og minnes denne viktige hendingen på, sier gallerileder Grethe Lunde Øvrebø.

– Kunstnerisk vil HIT-festivalen utforske mulighetene i høytrykket, og vi vil arbeide for å øke kunnskapen og interessen for høytrykket som kunstform, mens grafikkfestivalen avTRYKK vil ha ulike formidlingsgrep som sitt fokusområde, forteller Grethe Lunde Øvrebø.

De to grafikkfestivalene blir til gjennom et samarbeid på tvers av offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner. Bidragsytere til prosjektet er bla.: Haugesund Kunstforening, Norske Kunstforeninger, Haugalandmuseene, Haugesund Billedgalleri, Haugesund sentrum, Haugesund kommune v/ Haugesund kultur og festivalutvikling KF, Rogaland fylkeskommune og Norske Grafikere.