Skisse til monumentet Benkene til Kim av Lina Viste Grønli. Monument avdukes 27. mai i Bergen.

Bergen kommune har vedtatt å reise fem monumenter over kvinner i det offentlige rom de neste ti årene. 27. mai avdukes den første, en skulptur som hedrer Kim Friele og hennes kamp for homofiles rettigheter. I anledning avdukingen inviterer vi lørdag 29. mai til et seminar hvor vi diskuterer det offentlige rom, monumenter, representasjon og kunstneriske praksiser.

Programmet er delt inn i tre bolker.

 

09.30–13.30: Bergen Offentlige Bibliotek

  • Benkene til Kim – fra oppdrag til avduking: Samtale mellom leder for kunstutvalget til Kim Friele, Maya Økland, og kunstner Lina Viste Grønli
  • Det symbolske landskapet v/Michelle A. Tisdel – sosialantropolog og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, og initiativtaker til Lift Every Voice–LEV
  • Et skeivt blikk på det offentlige rom v/Johanna Adebäck, prosessleder Göteborg Konst – om kunstprosjektet Göteborg HBTQI+staden.

 

14.00–15.00: Bergen Kunsthall

Samtale mellom Festspillutstiller Elisabeth Haarr og Eline Mugaas

 

16.00–18.00: Bergen Offentlige Bibliotek, kafeen

Folkemøte: Hvem blir de neste kvinnene på sokkel i Bergen? Hvilke kriterier legges til grunn? Kan kunst bidra til en mer inkluderende byutvikling?

Ledes av Eira Vilde Martinsen Garrido (student og bystyrerepresentant for SV). Paneldeltakere offentliggjøres fortløpende.

 

Fast Plass – flere historier er initiert av Norske Kunstforeninger og Hilde Herming i samarbeid med Kunstsentrene i Norge og Norsk Billedhoggerforening, Hordaland Kunstsenter og Bergen Kunsthall. Prosjektet er en videreutvikling av boka «FAST PLASS – norske kvinner på sokkel» (2017), som er en oversikt over monumenter tilegnet kvinner i våre offentlige rom og deres historier. Som en del av prosjektet blir det et eget arrangement hos Bergen Kunsthall 5. juni.

Detaljert program og informasjon om påmelding til seminaret kommer senere.

Seminaret er støttet av KORO.