Ungdommene i Blikopeners-gruppen formidler kunst til andre unge – du får høre mer om prosjektet under seminaret i Haugesund. Foto: Blikopeners/Stedelijk

Ønsker du deg inspirasjon og faglig påfyll? Det får du på de to seminarene som holdes under kunstfestivalene Avtrykk og Haugesund Internasjonale Tresnittfestival i Haugesund lørdag 11. mai! Du kan enten velge å fordype deg i høytrykket i kunsten, eller du kan få en introduksjon til spennende formidlingsprosjekter innen kunstfeltet.

Meld deg på senest 9. mars: Påmelding til kunstfestivalen Avtrykk

TRYKK I TIDEN

Trykk i tiden er et seminar som tar for seg høytrykket som kunstnerisk uttrykksform. Trykkemediet blir diskutert fra ulike innfallsvinkler: Kunstner, akademiker og skribent Ruth Pelzer-Montada snakker om trykket i samtidskunsten og kunstner Mattias Härenstam forteller om hvordan han jobber med tresnittet i sin egen kunstpraksis.

Ruth Pelzer-Montada har doktorgrad fra ECA. Hun foreleser om samtidskunst og visuell kultur ved Edinburgh College of Art, The University of Edinburgh. Pelzer-Montada bidrar jevnlig i det akademiske ordskiftet, og hennes tekster om grafikk og samtidskunst har blitt publisert i både nasjonale og internasjonale tidsskrifter. I 2018 publiserte hun antologien Perspectives on contemporary printmaking: critical writing since 1986. I sitt seminarinnlegg vil hun fortelle om hvordan dagens kunstnere jobber med trykket, i et internasjonalt perspektiv.

Mattias Härenstam (1971), opprinnelig fra Malmö men i dag bosatt i Oslo, er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen og Städelsschule, Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Frankfurt am Main. Härenstam arbeidet lenge med video som sitt foretrukne medium, men har de senere årene vendt seg mot treet som materiale. Store skulpturer i tre og etterhvert også tresnitt har blitt en viktig del av hans kunstneriske praksis. I sitt seminarinnlegg vil Härenstam fortelle mer om hvordan og ikke minst hvorfor han jobber med tresnittet. Mattias Härenstams nettside

En tredje foredragsholder til dette seminaret blir i tillegg snart annonsert.

Mattias Härenstam jobber både med tresnitt og skulpturer i tre. Her fra besøk i hans atelier i 2016. Foto: Jan Christensen

Tresnitt fra utstillingen Abendland av Mattias Härenstam på Trykkeriet Bergen i 2018. Foto: Trykkeriet Bergen

TILGJENGELIGGJØRINGENS KUNST

Tilgjengeliggjøringens kunst tematiserer formidlingen og tilgjengeliggjøringen av samtidskunst, blant annet ved å presentere et utvalg spennende formidlingsprosjekter. Fra kunstmuseet Stedelijk i Amsterdam får vi besøk fra Blikopeners, et prosjekt hvor ungdommer fra Amsterdam som jobber med Stedelijk for å formidle kunst til andre unge. I tillegg kommer Trykkeriet Bergen for å fortelle om sine formidlingsprosjekter. Trykkeriet jobber aktivt ut mot en svært bred publikumsgruppe, gjennom å tilgjengeliggjøre ulike former for trykkepraksis.

Prosjektet Blikopeners, ved Stedelijk Museum i Amsterdam, ble startet allerede i 2008. Blikopeners består av en gruppe unge kunstinteresserte bosatt i Amsterdam, som har som mål å vekke en entusiasme for kunst og kultur hos venner og jevnaldrende. De ser på kunst fra et nytt perspektiv og deler sine ideer om aktuelle saker og utstillinger. Blikopeners organiserer dessuten turer, workshoper og arrangementer i museet. I sitt seminarinnlegg vil Anne Sollie, som er koordinator for prosjektet, fortelle mer om hva Blikopeners er og gjør. Hun har dessuten med seg Ahmed, en av de unge blikopenerene, til Haugesund. Mer informasjon på Blikopeners nettside.

Trykkeriet Bergen er et senter for samtidsgrafikk. De har som målsetting å styrke kompetansen innen grafikk gjennom å skape økt interesse, kunnskap og aksept for grafikk som uttrykksform, og gjennom dette sette preg på kunstscenen i Bergen, resten av Norge og på det internasjonale planet. Trykkeriet jobber ut mot en bred publikumsgruppe, og jobber med kurs, workshoper og veiledning for både unge og voksne – nybegynnere så vel som profesjonelle kunstnere. I sitt innlegg vil Asbjørn Hollerud, leder for Trykkeriet, fortelle om arbeidet Trykkeriet gjør for å tilgjengeliggjøre og formidle trykkekunsten, gjennom ulike prosjekter som retter seg mot alt fra anerkjente internasjonale kunstnere til skoleklasser. Mer informasjon på Trykkeriet i Bergens nettside.

Også til dette seminaret vil det bli en tredje foredragsholder, som snart blir annonsert. Følg med på nettsidene til HIT- og Avtrykk!