Seminar i Trondheim. Foto: Trøndelag senter for samtidskunst.

Det var i høst planlagt to seminarer om utstillingsøkonomi og regionreform, i Stavanger 7. oktober og i Lillehammer 19. oktober. Disse to seminarene blir dessverre avlyst grunnet en stadig mer usikker utvikling knyttet til smittespredning av Covid-19, samt busstreik i store deler av landet.

Det er nå knyttet usikkerhet til avviklingen av denne typen fysiske arrangementer, og reisingen på tvers av – og innad – i regionene til disse seminarene ville potensielt kunne ha ført til smittespredning.

Vårt ønske er at seminarrekken skal være en god opplevelse som kjennes trygt for alle involverte, og ut i fra nåværende status har de tre arrangørene kommet fram til en samlet vurdering om at dette ikke er forsvarlig. Arrangementene utsettes derfor fram i tid, slik at de kan bli avviklet på en måte hvor det kjennes trygt at både innleggsholdere og andre deltakere kan møtes på en god måte.

Åtte seminarer om regionreform og utstillingsøkonomi

Seminarrekken Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer blir arrangert av Norske Billedkunstnere i samarbeid med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge.

Tema for seminarene er hvilke konsekvenser regionreformen vil få for kunstnere, utstillingssteder og den regionale kunstpolitikken. Regionreformen har ført med seg strukturelle endringer, der noen oppgaver og midler som tidligere har ligget til stat, overføres til de nye regionene. Målet med seminaret er å styrke regional kunstpolitikk og å lage møteplasser for de lokale aktørene på kunstfeltet.

Det var i 2020 opprinnelig planlagt åtte seminarer i Trøndelag, Vestfold og Telemark, Rogaland og Vestland, Agder, Troms og Finnmark, Innlandet og Viken. På grunn av covid-19 har flere av seminarene blir utsatt, og så langt har bare seminarene i Trøndelag, Vestfold og Telemark og Vestland blitt gjennomført. Seminarene i Agder, Viken, Troms og Finnmark er allerede utsatt til våren 2021.