Årsmøtet er Norske Kunstforeningers høyeste organ, og hver medlemsforening har en stemme. Foto: Sten Nilsen

Norske Kunstforeningers årsmøte arrangeres onsdag 25. april 2018 kl. 17.00–20.00 på Gardermoen. Kunstforeninger som har saker de vil at årsmøtet skal behandle, eller har en god kandidat til styret i Norske Kunstforeninger, må melde inn dette på forhånd. Fristen for å sende inn saker og forslag er 25. februar.

I tillegg til innkomne saker, skal årsmøtet ta opp vanlige saker som årsregnskap, årsmelding, budsjett, medlemskontingent, strategi og valg av styremedlemmer. Endelig saksliste og årsmøtepapirer sendes ut senest 20 dager før årsmøtet.

Årsmøtesaker sendes enten på post@kunstforeninger.no eller per post til Norske Kunstforeninger, Postboks 477 Sentrum, 0105 Oslo. Forslag på styremedlemmer sendes direkte til valgkomiteen.

Valg til Norske Kunstforeningers styre

Norske Kunstforeningers styre er et ikke-arbeidende styre, som vanligvis møtes fire ganger i året. Styrets rolle er å påse at Norske Kunstforeninger drives forsvarlig, i tråd med vedtekter og handlingsplan.

Styret består av 7 medlemmer, der alle de fem regionene må være representert. Alle styremedlemmene velges for 2 år av gangen, og 3–4 medlemmer er på valg hvert år. Styremedlemmer kan maksimum sitte tre sammenhengende perioder, altså 6 år. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen, og kan maksimum sitte 3 år på rad.

Regioner

 • Nord-Norge: Finnmark, Troms, Nordland
 • Trøndelag: Trøndelag
 • Vestlandet: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
 • Sørlandet: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark
 • Østlandet: Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold, Oslo

Tre styremedlemmer på valg i 2018

To styremedlemmer går i 2018 ut av styret fordi de har sittet maksimum antall perioder, og i tillegg er et annet styremedlem på valg. Årsmøtet 25. april 2018 skal dermed velge tre styremedlemmer. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

Av de tre styremedlemmene som velges må minst en representere regionen Trøndelag. De to andre styremedlemmene og alle varamedlemmene kan velges uavhengig av region.

Styremedlemmer på valg i 2018:

 • Mona Elin Aarø, nestleder, Haugesund Kunstforening/Vestlandet, valgt inn 2016
 • Kalle Eriksson, Trondhjems Kunstforening/Trøndelag, valgt inn 2012, har maksimum antall perioder og kan ikke gjenvelges
 • Henning Strøm, Bærum Kunstforening/Østlandet, valgt inn 2012, har maksimum antall perioder og kan ikke gjenvelges

Styremedlemmer ikke på valg i 2018:

 • Morten Lindgren, Kunsthall Grenland/Sørlandet, valgt inn 2017
 • Monica Milch Gebhardt, Vadsø Kunstforening/Nord-Norge, valgt inn 2017
 • Kjell-Erik Ruud, Hardanger Kunstlag/Vestlandet, valgt inn 2015
 • Gjertrud Steinsvåg, styreleder, Oslo Kunstforening/Østlandet, valgt inn 2015

Varamedlemmer – alle på valg i 2018:

 • Aud Marit Wigg, Ulstein Kunstlag/Vestlandet, valgt inn i 2015, har maksimum antall perioder og kan ikke gjenvelges
 • Isabella Flått, Rana Kunstforening/Nord-Norge, valgt inn i 2015, har maksimum antall perioder og kan ikke gjenvelges
 • Øyvind Kvarme, Heimdal Kunstforening/Trøndelag, valgt inn i 2016

Send inn forslag valgkomiteen

Forslag om styremedlemmer sendes til valgkomiteen per e-post. Merk at nominasjonen må inneholde informasjon om kandidaten og kontaktopplysninger. Valgkomiteen vurderer innkomne forslag, og legger fram sin innstilling av kandidater for årsmøtet.

Frist for innsendelse er 25. februar 2018.

Valgkomité:

Edel Maria Brynjulfsen
Hammerfest Kunstforening
edelmaria.brynjulfsen@gmail.com

Hanne Jørgensen
Skedsmo Kunstforening
hanne.hjdesign@gmail.com

Trude Lyng
Kunsthall Grenland
trude.lyng@gmail.com