I 2020 blir 1,68 milliarder kroner delt ut i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i Norge. Bilde: Norges Bank

Frivillige organisasjoner betaler moms på kjøp av varer og tjenester, i motsetning til næringsliv og offentlige etater. For å oppveie for denne skattleggingen av frivillig arbeid, kan foreninger og lag søke om momskompensasjon. Tilskuddsordningen skal fremme frivillig aktivitet, og i 2020 blir 1,68 milliarder kroner delt ut.

Lokale kunstforeninger kan enkelt søke om momskompensasjon via Norske Kunstforeninger, som sender en felles søknad for alle kunstforeningene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

I fjor mottok Norske Kunstforeninger og 86 lokale kunstforeninger en rekordstor utbetaling på 3,36 millioner kroner i momskompensasjon. Utbetalingene for den enkelte kunstforening varier fra noen tusenlapper til flere hundre tusen kroner.

Send søknad for regnskapsåret 2019

Norske Kunstforeninger søker momskompensasjon etter forenklet modell. Det betyr at kunstforeningene ikke trenger å dokumentere de faktiske momskostnadene, fordi momsen estimeres ut fra de totale årlige driftskostnadene. Modellen gjør det enkelt for alle kunstforeninger å søke.

For å kunne søke, må foreningen være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundsregistrene, og ha betalt medlemskontingent for 2020 til Norske Kunstforeninger.

Søknaden med nødvendige vedlegg sendes inn senest 1. juni 2020 10. juni 2020

Søk momskompensasjon: Mer informasjon, søknadsskjema og veiledning til søknaden

NB: Kunstforeninger som på grunn av korona-situasjonen ikke avholder årsmøte før søknadsfristen 1. juni søker på grunnlag av signert og revidert årsregnskap. Lotteri- og stiftelsestilsynet opplyser at situasjonen vurderes fortløpende, og at det kan gis mulighet for ettersendelse av årsmøteprotokoll.