Det kan være mange tusenlapper å hente på å søke om momskompensasjon.

Lokale kunstforeninger kan enkelt søke om momskompensasjon via Norske Kunstforeninger. Søknaden tar utgangspunkt i de totale driftskostnadene til kunstforeningen i fjor, og man skal ikke føre eget momsregnskap.

I fjor mottok Norske Kunstforeninger og 74 lokale kunstforeninger en rekordstor utbetaling på 2,96 millioner kroner i momskompensasjon. Utbetalingene for den enkelte kunstforening varier fra noen tusenlapper til flere hundre tusen kroner.

Søknadsfrist for momskompensasjon for regnskapsåret 2018 er 1. juni 2019.

Om tilskuddsordningen

Frivillige organisasjoner betaler moms på kjøp av varer og tjenester, i motsetning til næringsliv og offentlige etater. For å oppveie for denne skattleggingen av frivillig arbeid, kan foreninger og lag søke om momskompensasjon. Tilskuddsordningen skal fremme frivillig aktivitet, og i 2019 blir 1,6 milliarder kroner delt ut.

Norske Kunstforeninger søker momskompensasjon etter forenklet modell. Det betyr at kunstforeningene ikke trenger å dokumentere de faktiske momskostnadene, fordi momsen estimeres ut fra de totale årlige driftskostnadene. Modellen gjør det enkelt for alle kunstforeninger å søke. Søknaden sendes Norske Kunstforeninger, som sender en felles søknad for alle kunstforeningene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Send søknad for regnskapsåret 2018

For å kunne søke, må foreningen være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundsregistrene, og ha betalt medlemskontingent for 2019 til Norske Kunstforeninger. Søknaden med nødvendige vedlegg sendes inn senest 1. juni 2019.

Søk momskompensasjon: Mer informasjon, søknadsskjema og veiledning til søknaden