I fjor mottok Norske Kunstforeninger og 75 lokale kunstforeninger til sammen 2,6 millioner kroner i momskompensasjon. Utbetalingene for den enkelte kunstforening varier fra noen tusenlapper til flere hundre tusen kroner. Søknaden tar utgangspunkt i de totale driftskostnadene til kunstforeningen i fjor, og man skal ikke føre eget momsregnskap.

Kunstforeninger kan søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2017 via Norske Kunstforeninger, og søknadsfristen er 1. juni 2018.

Om tilskuddsordningen

Frivillige organisasjoner betaler moms på kjøp av varer og tjenester, i motsetning til næringsliv og offentlige etater. For å oppveie for denne skattleggingen av frivillig arbeid, kan foreninger og lag søke om momskompensasjon. Tilskuddsordningen skal fremme frivillig aktivitet, og i 2018 blir 1,43 milliarder kroner delt ut. Lokale kunstforeninger kan søke om momskompensasjon via Norske Kunstforeninger.

Norske Kunstforeninger søker etter forenklet modell. Det betyr at kunstforeningene ikke trenger å dokumentere de faktiske momskostnadene, fordi momsen estimeres ut fra de totale årlige driftskostnadene. Modellen gjør det enkelt for alle kunstforeninger å søke.

Send søknad for regnskapsåret 2017

For å kunne søke, må foreningen være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundsregistrene, og ha betalt medlemskontingent for 2018 til Norske Kunstforeninger. Søknaden med nødvendige vedlegg sendes inn senest 1. juni 2018.

Søk momskompensasjon: Mer informasjon, søknadsskjema og veiledning til søknaden