Det kan være mye penger å hente på å søke momskompensasjon. Illustrasjonsfoto: Komplett seddelserie (utgave VIII). Foto: Norges Bank, CC BY-ND 2.0

Lokale kunstforeninger kan enkelt søke Lotteri-og stiftelsestilsynet om momskompensasjon via Norske Kunstforeninger. Dette er en statlig tilskuddsordning som skal kompensere frivillige organisasjoner for kostnader til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2020 sendes Norske Kunstforeninger innen 10. juni 2021.

I fjor mottok Norske Kunstforeninger og 79 lokale kunstforeninger samlet en rekordstor momskompensasjon på 4,07 millioner kroner. Utbetalingene for den enkelte kunstforening varier fra en tusenlapp til flere hundre tusen kroner.

Norske Kunstforeninger søker etter forenklet modell, som betyr at kunstforeningenes momskostnader estimeres ut fra de totale årlige driftskostnadene. Foreningene kan regne med å få tilbake om lag 8 % av søknadsbeløpet (altså driftskostnader minus eventuelle fradrag). I tillegg kommer en avkorting som varierer fra år til år. For regnskapsåret 2019 ble for eksempel utbetalingen rundt 81 % av det utregnede beløpet. Kunstforeningene skal ikke dokumentere sine faktiske momskostnader.

Send søknad for regnskapsåret 2020

For å kunne søke, må kunstforeningen være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundsregistrene, og ha betalt medlemskontingent for 2021 til Norske Kunstforeninger. Søknaden med nødvendige vedlegg sendes inn senest 10. juni 2021.