Norske Kunsthåndverkere har satt i gang prosjektet Kunsthåndverk blir til, som skal gi økt synlighet, interesse for og kunnskap om kunsthåndverk. Kunstforeninger som planlegger prosjekter med kunsthåndverk, der formidling av arbeidsprosessen står sentralt, kan søke Norske Kunsthåndverkere om inntil 40 000 kroner i støtte.

For at flere skal få innsikt i av hvordan kunsthåndverk blir til, ønsker prosjektet å dele videoer og bilder som viser formidling og demonstrasjoner av den skapende prosessen. Det kan søkes både med enkeltstående prosjekter og med prosessrelaterte deler av større prosjekter.

Det er en fordel at søkere henvender seg målrettet til ulike publikum – publikum i alle aldre, fagfolk eller morgendagens kunsthåndverkere. Prosjektet kan finne sted i det private, offentlige eller digitale rom, så lenge man treffer publikum. Søknadsfristen er 12. mars 2018, og prosjektet må gjennomføres i løpet av perioden mai–desember 2018.

Mer informasjon og søknadsskjema

Spørsmål om prosjektet kan rettes til formidlingsleder Marit Lønning Reiten i Norske Kunsthåndverkere på e-post mlr@kunsthandverk.no eller telefon 400 97 377.