I denne runden ligger fremdeles antall søknader godt under normalen før pandemien rammet oss.

Det samlede antall søknader er 86 og det er søkt om kroner 1.045.923 totalt. Til sammenligning kom det for første halvår 2020 inn 117 søknader, med et total søknadsbeløpet på kroner 1.814.767  Som eksempel kom det til fraktstøtteordningen første halvår i 2020 inn 77 søknader med et samlet søknadsbeløp på kroner 728 350, mens i denne runden er tallene 57 søknader med et samlet søknadsbeløp på kroner 405 543. For fraktstøtten blir en stadig høyere prosent av søknadene innvilget. Dette mener vi er fordi det er forholdsmessig flere søknader som oppfyller kravene for å søke støtte.

Vi håper vi ser at flere søker støtte ved neste frist 1.mai, og særlig imøteser vi søknader fra kunstforeninger som sjelden søker.

Du finner resultatet av behandlingen av søknadene for 1. halvår 2022 som PDF nederst på siden.

 

Tall for 1.halvår 2022:
Totalt antall søknader: 86
Totalt omsøkt kroner: 1.045.923

Fraktstøtte
Antall søknader: 57
Antall bevilgede: 53
Omsøkt kroner: 405 543
Bevilget kroner: 226 500

Prosjektstøtte
Antall søknader: 23
Antall bevilgede: 16
Omsøkt kroner: 514 872
Bevilget kroner: 201 000

Utstyrsstøtte:
Antall søknader: 6
Antall bevilgede: 5
Omsøkt kroner: 125 508
Bevilget: kroner: 74 000

 

Kriterier for tildeling av støtte
All støtte blir tildelt etter faglige vurderinger, og hvor viktig prosjektet er for kunstforeningen. Tilskuddene skal også sikre en viss geografisk spredning og en balanse mellom større og mindre kunstforeninger.

Årsak til avslag kan være at søknadene ikke oppfyller kravet om at alle kunstnerne må være profesjonelle, at søknaden kom inn etter fristen, eller at påkrevd dokumentasjon ikke er lagt ved. Vi anbefaler alle å sette seg godt inn i kriteriene og ta kontakt om det er noe dere lurer på om søknadsprosessen.

Fraktstøtten blir fordelt så demokratisk som mulig på de som oppfyller søknadskriteriene. Potten med prosjektstøtte er ikke så stor, og derfor vil det dessverre alltid være slik at noen gode prosjekt får avslag.

Ved søknad om utstyrsstøtte, er det ofte snakk om store investeringer, for eksempel ved utskifting av lysutstyr. Derfor prioriterer vi noen få om gangen, slik at de kan få gjennomført tiltaket. Dersom dere har fått avslag på utstyrsstøtte i denne runden, kan dere gjerne søke på nytt til neste runde. Til større investeringer anbefaler vi dere å søke støtte fra Arena – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur hos Kulturrådet, i tillegg til kommune, fylkeskommune og stiftelser. Kontakt gjerne rådgiver Anne-Grethe Thoresen dersom dere trenger innspill til hvordan slike søknader kan utformes.

Praktisk informasjon til støttemottakere
Kunstforeninger som mottar støtte fra Norske Kunstforeninger skal synliggjøre dette i digitalt og trykt materiell (plakater, brosjyrer, på nettsider etc.). Logoen til Norske Kunstforeninger kan lastes ned fra nettsidene våre.

Vi minner om at en forutsetning for å få bevilget støtte utbetalt er at det sendes inn fotodokumentasjon fra utstillingene og prosjektene. Dette skal være fotomateriale i høy oppløsning og av god kvalitet. Se hva slags fotodokumentasjon vi er ute etter i presentasjoner av tidligere støttede prosjekter.

Støtten blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført, ved at kunstforeningen sender inn utbetalingsskjema med dokumentasjon. Utbetalingsskjema skal sendes inn senest to måneder etter at prosjektet/utstillingen er avsluttet.

Neste søknadsfrist er 1.mai 2022, og gjelder utstillinger, tiltak og arrangement med oppstart i perioden juli–desember 2022.

Vedtaksbrevene blir postlagt etter nyttår. Merk at bare tiltak som er tildelt støtte vil få svarbrev i posten. Spørsmål om søknader, tildelinger og avslag kan rettes til Anne-Grethe Thoresen på anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no.