Til denne søknadsfristen har det kommet flere søknader enn tidligere. Det kommer stadig nye søkere til, og det er en gledelig utvikling. Norske Kunstforeninger har begrensede midler å dele ut i støtte, og vi ser at det er prosjekter og utstillinger vi gjerne skulle ha støttet, som vi ikke får til innenfor de økonomiske rammene vi har. Vi oppfordrer flere til å søke andre instanser om støtte. Sparebanker og stiftelser tar i mot søknader, og gjerne søknader om tiltak for barn og unge. Ellers vil vi i 2024 fylle på informasjon på våre nettsider med tips til steder å søke støtte til utstillinger og prosjekter.

Hvis din utstilling ikke har fått fraktstøtte, betyr det at søknaden ikke oppfyller kriteriene for å søke støtte. Det kan også bety at det mangler påkrevde vedlegg, som for eksempel en CV for kunstneren. Det er viktig at denne inneholder de opplysningene vi trenger om kunstneren. Hvis det er flere kunstnere i samme utstilling, skal det søkes fraktstøtte til dette i én søknad. Se mer informasjon om dette på våre nettsider eller i veiledning til utfylling av søknaden som dere finner i pdf-en sammen med søknadsskjema. Hvis det er noe dere lurer på, ta gjerne kontakt med oss.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å ettersende vedlegg. Har dere glemt vedlegg, kan dette rette opp ved å sende hele søknaden på nytt med alle påkrevde vedlegg innen søknadsfristen går ut. Husk å sende kun én søknad per e-post.

Kontakt seniorrådgiver Anne-Grethe Thoresen dersom dere trenger innspill til hvordan søknader kan utformes og alternativer til andre steder dere kan søke støtte.

Tildelingsbrev vil rett over jul sendes til e-postadressen som er oppgitt for søknaden.

Støtteordningene 1.halvår 2024

PROSJEKTSTØTTE
Antall søknader 38
Antall søknader innvilget 18
Omsøkt kr 707 150
Bevilget kr 209 000

FRAKTSTØTTE
Antall søknader 87
Antall søknader innvilget 75
Omsøkt kr 595 693
Bevilget kr 232 000

UTSTYRSSTØTTE
Antall søknader 13
Antall søknader innvilget 8
Omsøkt kr 366 953
Bevilget kr 93 000