Til denne søknadsfristen har det kommet et lavere antall søknader enn tidligere. Innvilgningsprosenten for prosjektstøtten ligger derfor noe høyere enn normalt. Selv om antall søknader er noe lavere enn normalt, kommer det stadig nye søkere til, og det er en gledelig utvikling.

Norske Kunstforeninger har begrensede midler, og vi ser at det er prosjekter og utstillinger vi gjerne skulle ha støttet, som vi ikke får til innenfor de økonomiske rammene vi har. Vi oppfordrer flere til å søke andre instanser om støtte. Sparebanker og stiftelser tar i mot søknader, og gjerne søknader om tiltak for barn og unge. Ellers ønsker vi at alle søker oss når de har behov for støtte, og helst med reelle kostnader til frakt, prosjekter og utstyr. Disse tallene kan vi bruke for å synliggjøre behovet overfor bevilgende myndigheter.

Hvis din utstilling ikke har fått fraktstøtte, betyr det at søknaden ikke oppfyller kriteriene for å søke støtte. Det kan også bety at det mangler påkrevde vedlegg, som for eksempel en CV for kunstneren. Det er viktig at denne inneholder de opplysningene vi trenger om kunstneren. Hvis det er flere kunstnere i samme utstilling, skal det søkes fraktstøtte til dette i én søknad. Se mer informasjon om dette på våre nettsider eller i veiledning til utfylling av søknaden som dere finner i pdf-en sammen med søknadsskjema. Hvis det er noe dere lurer på, ta gjerne kontakt med oss.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å ettersende vedlegg. Husk å sende kun én søknad per e-post.

Kontakt seniorrådgiver Anne-Grethe Thoresen dersom dere trenger innspill til hvordan søknader kan utformes og alternativer til andre steder dere kan søke støtte.

Tildelingsbrev vil før sommerferien sendes til e-postadressen som er oppgitt for søknaden.

 

Støtteordningene 2.halvår 2024

PROSJEKTSTØTTE
Antall søknader 23
Antall søknader innvilget 22
Omsøkt kr 547 000
Bevilget kr 217 000

FRAKTSTØTTE
Antall søknader 52
Antall søknader innvilget 49
Omsøkt kr 535 089
Bevilget kr 218 000

UTSTYRSSTØTTE
Antall søknader 11
Antall søknader innvilget 5
Omsøkt kr 426 700
Bevilget kr 76 000

Totalt for 2024 er det innvilget støtte for 1 049 000 kroner