Antall søknader totalt har i denne søknadsrunden tatt seg litt opp, men vi er fremdeles ikke helt på samme nivå som før pandemien. Det er gledelig å se at det har kommet til en del kunstforeninger som vanligvis ikke har søkt så mye støtte.

Når det gjelder fraktstøtte er det viktig at dere som søkere leser veiledningene for søknad nøye. I denne runden er det flere som har fått avslag på søknad enten fordi kunstnerne som skal stille ut ikke oppfyller våre krav i forhold til å regnes som profesjonell kunstner.

*For å regnes som profesjonell billedkunstner må en av følgende kriterier oppfylles: Medlem av Norske Billedkunstnere (NBK) og/eller NBKs grunnorganisasjoner, Unge Kunstneres Samfund, Forbundet Frie Fotografer, Norske Kunsthåndverkere og/eller ha utdanning fra en norsk kunsthøgskole. Ønske om unntak fra regelen må begrunnes i søknaden og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Utstillinger med utenlandske kunstnere kan motta støtte, merk at unntaksregelen også gjelder her.

Det er også verdt å gjenta at søknad om støtte skal gjøres før prosjekter støttes i gang og utstyr kjøpes inn.

Utstyrsstøtte
Antall søknader:           11
Antall Bevilget:             5
Omsøkt kroner:            244 072
Bevilget kroner:            76 000

Prosjektstøtte
Antall søknader:           31
Antall Bevilget:             16
Omsøkt kroner:            582 242
Bevilget kroner:           162 000

Fraktstøtte
Antall søknader:           69
Antall Bevilget:             57
Omsøkt kroner:            529 352
Bevilget kroner:            236 200

 

Kriterier for tildeling av støtte
All støtte blir tildelt etter faglige vurderinger, og hvor viktig prosjektet er for kunstforeningen. Tilskuddene skal også sikre en viss geografisk spredning og en balanse mellom større og mindre kunstforeninger.

Årsak til avslag kan være at søknadene ikke oppfyller kravet om at alle kunstnerne må være profesjonelle, at søknaden kom inn etter fristen, eller at påkrevd dokumentasjon ikke er lagt ved. Vi anbefaler alle å sette seg godt inn i kriteriene og ta kontakt om det er noe dere lurer på om søknadsprosessen.

Fraktstøtten blir fordelt så demokratisk som mulig på de som oppfyller søknadskriteriene. Potten med prosjektstøtte er ikke så stor, og derfor vil det dessverre alltid være slik at noen gode prosjekt får avslag.

Ved søknad om utstyrsstøtte, er det ofte snakk om store investeringer, for eksempel ved utskifting av lysutstyr. Derfor prioriterer vi noen få om gangen, slik at de kan få gjennomført tiltaket. Dersom dere har fått avslag på utstyrsstøtte i denne runden, kan dere gjerne søke på nytt til neste runde. Til større investeringer anbefaler vi dere å søke støtte fra Arena – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur hos Kulturrådet, i tillegg til kommune, fylkeskommune og stiftelser. Kontakt gjerne rådgiver Anne-Grethe Thoresen dersom dere trenger innspill til hvordan slike søknader kan utformes.

Praktisk informasjon til støttemottakere
Kunstforeninger som mottar støtte fra Norske Kunstforeninger skal synliggjøre dette i digitalt og trykt materiell (plakater, brosjyrer, på nettsider etc.). Logoen til Norske Kunstforeninger kan lastes ned fra nettsidene våre.

Vi minner om at en forutsetning for å få bevilget støtte utbetalt er at det sendes inn fotodokumentasjon fra utstillingene og prosjektene. Dette skal være fotomateriale i høy oppløsning og av god kvalitet. Se hva slags fotodokumentasjon vi er ute etter i presentasjoner av tidligere støttede prosjekter.

Støtten blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført, ved at kunstforeningen sender inn utbetalingsskjema med dokumentasjon. Utbetalingsskjema skal sendes inn senest to måneder etter at prosjektet/utstillingen er avsluttet.

Neste søknadsfrist er 1.november 2022, og gjelder utstillinger, tiltak og arrangement med oppstart i perioden januar–juni 2023.

Spørsmål om søknader, tildelinger og avslag kan rettes til Anne-Grethe Thoresen på anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no.

 

Last ned tildelingsoversikt:
Prosjektstøtte 2. halvår PDF
Fraktstøtte 2. halvår PDF
Utstyrsstøtte 2. halvår PDF

Om filen ikke vil åpne seg, trykk på høyre musetast og velg “åpne i ny fane”.