Har dere mottatt frakt-, prosjekt- eller utstyrstøtte for 2023 eller for vår 2024?
Minner om at utbetalingskrav skal sendes til Norske Kunstforeninger senest to måneder etter at tiltak er gjennomført.

Les mer og finn skjema her: https://www.kunstforeninger.no/stotte-og-rad/utbetaling-av-stotte/

Send utbetalingsanmodning med kvitteringer til rapport@kunstforeninger.no

Momskompensasjon for regnskapsåret 2023
88 søknader er registrert. Som tidligere år regner vi med at utbetaling skjer i midten av desember.

Har din forening/lag/kunsthall sendt inn søknad, men ikke fått kvittering på at den er registrert? Last ned oversikt over mottatte søknader lenger ned på siden.