I vår arrangerer Norske Kunstforeninger workhoper om programmering og publikumsutvikling. I tillegg arrangerer både Frivillighet Norge og Nasjonalmuseet gratis kurs som kunstforeningene kan delta på. Der kan du blant annet lære om rekruttering, politisk påvirkning, kunstformidling, budsjett og regnskap.

Frivillighet Norge arrangerer hver vår og høst korte innføringskurs i aktuelle tema. Kursene er tilpasset små frivillige organisasjoner, og går vanligvis på tirsdager og onsdager 17.00–20.00 i Oslo. Også Nasjonalmuseets landsdekkende program arrangerer flere kurs, som er åpne for deltakere fra kunstforeningsnettverket. I tillegg har VOFO kurs som kan være relevante, men disse koster det vanligvis 1000–1500 kroner å delta på.

Kurs, seminarer og workshoper våren 2018

31. januar 2018 – Frivillighet Norge/Oslo: Politisk påvirkning og statsbudsjett
Hvordan bør du jobbe for å påvirke statsbudsjettet 2019, det er nå arbeidet starter. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

2. februar 2018 – VOFO/Oslo: Kommunikasjon – lær å lage video
Hvordan lage gode filmer eller små snutter til Facebook eller et videointervju? Kursholdere: Jon Terje Hellgren Hansen, Visualdays og Astrid Krohn, VOFO. Mer informasjon og påmelding: www.vofo.no

 

8.–9. februar 2018 – Nasjonalmuseet/Oslo: Formidlingsseminar 2018
Formidlingsseminaret 2018 byr på mangfold og samfunnsansvar – nå handler det om å tenke nytt og tørre å prøve nye grep for å treffe nye publikumsgrupper og bety noe mer – for flere. Vi byr på spennende internasjonale og nasjonale foredragsholdere som vil gi dere de gode eksemplene og hårete visjonene. Stikkord for årets seminar er outreach, medbestemmelse, tverrfaglig samarbeid, forskning og evaluering. Mer informasjon og påmelding: www.vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no

 

13. februar 2018 – Frivillighet Norge/Oslo: Budsjett og regnskap
Økonomi er viktig for alle organisasjoner, både fordi det gjør det enklere å styre og fordi eksterne krever kontroll. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

20. februar 2018 – Frivillighet Norge/Oslo: Søknad og tilskudd
Hvordan velge rett søknadsordning for deres organisasjon og skrive søknader som utløser penger. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

27. februar 2018 – Frivillighet Norge/Oslo: Rekruttering
Alle organisasjoner ønsker å rekruttere flere og bredere, men hvordan jobbe godt med det. Vi vil bruke www.frivillig.no som verktøy. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

3. mars 2018 – Norske Kunstforeninger/Oslo: Programmering
Hvordan jobbe fram et utstillingsprogram som er kunstfaglig godt, bygger opp og utvikler kunstforeningens profil – samtidig som det gir godt besøk og sikrer nødvendig inntjening? Mer informasjon og påmelding kommer senere.

 

6. mars 2018 – Frivillighet Norge/Oslo: Teknikk og lyd
Hvordan bruke lydutstyr og hva skal til for god teknisk gjennomføring av et arrangement ved Fubiak? Få en innføring i utstyret vi bruker og det mest typiske lydutstyret til enkle arrangementer. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

14. mars 2018 – Frivillighet Norge/Oslo: Organisasjonsdrift
Dette vil være et kurs i drift av organisasjoner, men spesielt fokus på etiske dilemmaer og utfordringer man kan møte som styremedlem. Mer informasjon og påmelding: www.frivillighetnorge.no

 

4. mai 2018 – VOFO/Oslo: Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere – del 1
Arbeidsgiveransvar, arbeidsgivers styringsrett, forholdet styret/ansatte, jus og personalpolitikk. Kursledere: Terje G. Andersen, Adv.firmaet SBDL, og Trond Vegard Sagen Eriksen, AKS. Mer informasjon og påmelding: www.vofo.no

 

2. juni 2018 – Norske Kunstforeninger/Oslo: Publikumsutvikling
Hvordan kan kunstforeningene tiltrekke seg nye publikumsgrupper og få dem til å komme igjen – og samtidig holde på sitt kjernepublikum? Mer informasjon og påmelding kommer senere.