Alle medlemsforeiningane i Norske Kunstforeninger er pliktige til å levere årlig statistikk – fristen er 1. juni! Statistikken gir oss nyttig innsikt i driften, behov og utfordringer hos kunstforeningene. Med et godt faktagrunnlag er det lettere å sett i gang målrettede tiltak og arbeide politisk for bedre rammevilkår.

 

Statistikken for 2021 er delt inn i fem ulike deler: ÅrsmeldingUtstillinger og aktiviteter, Støtte, Inntekter, og Kommentarer/innspill.

Ha årsmeldinga og årsregnskap tilgjengelig når du skal fylle ut statistikken, så har du informasjonen du treng. Disse dokumenta skal også lastes opp som vedlegg til skjemaet. Har de gjort endringer i vedtektene, kan nye vedtekter lastes opp i skjemaet.

Alle i styret, med unntak av varamedlemmer, har tilgang til å fylle ut årsrapport-skjemaet. Når alle felta er fylt ut, må skjemaet signerast digitalt av en av styremedlemmene som satt i styret per 31. desember 2021.

NB! Noen av svarene under Inntekter rapporteres videre til bruk i Kulturrådets bransjestatistikk Visuell kunst i tall. Disse spørsmålene er de samme hvert år og rapporteres fra alle aktører innen kunstfeltet, slik at en over tid kan se tendenser og utvikling innen kunstbransjen. Talmaterialet blir håndtert konfidensielt, og vil i rapporten bare bli presentert på et overordna nivå, slik at svar fra den enkelte kunstforening ikke er sporbare.

Levering av årsrapport i HyperSys – steg for steg

 1. Logg deg inn i HyperSys frå https://kunstforeninger.hypersys.no/Ikke logget inn tidligere? Forklaring til innlogging finner du her.
 2. Fra menyen vel du Årsrapport.
 1. Trykk på 2021 (Innkrevd)for å komme til skjemaet som skal fylles ut.
 1. Fyll ut alle feltene, trykk Nestefor å komme videre. Merk at du maksimum kan laste opp ei fil for hvert punkt i årsmelding/årsregnskap/vedtekter. Når alle sidene er fylt ut trykk på Send inn. 

NB! Øverst kan det stå en feilmelding i rødt om at de har 0 støttegenererende medlemmer for 2021, men dette kan de bare ignorere. I sammendraget vil det også stå «Ikke medlem 31.12.2021» bak styremedlemmene. Feilmeldingene vises fordi de som ikke bruker HyperSys som lokalt medlemsregister, og systemet finner derfor ikke ikke noe medlemskap på disse personene. Disse feilmeldingene har ingenting å si for rapporteringa til oss.

 1. For å fullføre innleveringa må rapporten signerast av et styremedlem som satt i styret per 31. desember 2021.
 2. Du får opp et varsel om at rapporten må signerast.
 3. Trykk på den blå setninga for å for å starte verifiseringsprosessen.
 1. Trykk på SMS
 2. I neste vindu kan du sjekke at korrekt mobilnummer er registrert for deg. Trykk deretter på Send pin-kode. 
 3. Tast inn den 6-siffrede koden du mottar på SMS, og trykk Send.
 1. Når du har verifisert med PIN-kode på SMS, vil du få opp melding om at verifiseringen er fullført. Du kan nå signere rapporten nederst på sida. Kryss av for at informasjonen i årsrapporten er korrekt, og trykk Signer dokument.
 1. Når du har fullført signeringen, vil du under Årsrapporti menyen kunne se at årsrapporten har status som sendt inn. Du kan når som helst gå inn her og klikke på den leverte årsrapporten for å se svarene.

Står du fast? Ta kontakt på post@kunstforeninger.no eller 22 42 20 35.