Behandling av støttesøknader andre halvår 2023 er avsluttet. Denne søknadsrunden kom det inn like mange søknader som for andre halvår 2022. Ser vi på året under ett, er det en økning på fjorten søknader i forhold til 2022. Antall søknader ligger fremdeles en god del under tallene for 2019 og årene før pandemien. Det er særlig antall søknader om prosjektstøtte som henger etter, mens for fraktstøtte og utstyrsstøtte ligger antallet veldig nært tallene før pandemien.
Vi savner altså flere gode søknader om prosjektstøtte.

VI vil i tiden framover ha videomøter med kunstforeningene fylkesvis om søknader om støtte. I møtene går vi igjennom våre støtteordninger og vi vil gå inn på andre steder å søke støtte, både nasjonalt og regionalt. Møtene holdes kl 19 hver første mandag i måneden. Husk å melde deg på når din kunstforening får invitasjon!

Tall fra behandling av søknader om støtte andre halvår

Totalt antall søknader: 112
Totalt omsøkt: kroner 1.458.392
Totalt bevilget: kroner 430.000

Prosjektstøtte
Antall søknader: 30
Antall søknader innvilget støtte: 18
Totalt omsøkt: kroner 589.665
Totalt bevilget: kroner 166.500

Utstyrsstøtte
Antall søknader: 14
Antall søknader innvilget støtte: 4
Totalt omsøkt: kroner 295.200
Totalt bevilget: kroner 30.000

Fraktstøtte
Antall søknader: 68
Antall søknader innvilget støtte: 66
Totalt omsøkt: kroner 573.527
Totalt bevilget: kroner 233.500