Fra tracing-workshop med Trykkeriet. Trykkeriet skal holde en variant av denne workshopen under Avtrykk-festivalen. Foto: Hedvig Thorkildsen

Trykket er et kunstnerisk medium med lange tradisjoner, både i Norge og internasjonalt. Disse tradisjonene holdes i live, men utfordres også av dagens kunstnere, som stadig finner nye måter å bruke trykket på. 9.–12 mai arrangerer Haugesund Kunstforening kunstfestivalen Avtrykk, med nettopp grafikk som tema.

– Vi lever i en tid hvor det å jobbe med hendene har blitt en viktig motvekt til vår digitale hverdag så vel som til en kunstscene som i lang tid har vært preget av idébasert kunst. Ved å velge grafikk som tema for årets festival, har vi ønsket å gå back to basics, til billedmediet og tilbake til håndverket, og se med nye øyne på et gammelt medium, sier Mona Elin Aarø, styreleder i Haugesund Kunstforening.

Det at Haugesund Internasjonale Tresnittfestival arrangeres for første gang i mai 2019 var også en medvirkende grunn til at Haugesund Kunstforening valgte trykket som festivaltema. Ved å slå kreftene sammen og arrangere HIT- og AVTRYKK-festivalen, så de muligheten til å arrangere en festival med stor rekkevidde og et omfattende, rikt program.

Involverer deltakerne gjennom workshoper

Gjennom festivalprogrammet ønsker de å få frem hvor bred tilnærmingen til trykket er blant samtidens kunstnere. Festivalen samarbeider med kunstnere som fordyper seg i tradisjonelle trykketeknikker, så vel som kunstnere som jobber eksperimentelt og utforskende med trykket.

Trykkeprosessen er av natur velegnet til samarbeid, det har gjort det enkelt å lage et spennende workshop-program med utgangspunkt i trykket. De har hentet inn kunstnere som på ulike måter jobber ut mot et variert publikum, både internasjonale og norske. Turner-pris nominerte Ciara Phillips inviterer ofte inn ulike fellesskap til å arbeide sammen med henne i trykkeverkstedet, og hun har takket ja til å delta under festivalen.

Festivalen får også besøk av Bergen Art Book Fair, som har lang erfaring med både å produsere og formidle kunstneriske trykksaker, og de vil holde sin populære fanzineworkshop under festivalhelgen i Haugesund. Det vil bli holdt flere seminarinnlegg som belyser trykket fra ulike innfallsvinkler. Blant foredragsholderne er kunstner og akademiker Ruth Pelzer, som har skrevet en rekke tekster om trykket i samtidskunsten, kunstner Mattias Härenstam som vil fortelle om sitt eget arbeid med tresnittet, og Asbjørn Hollerud fra Trykkeriet i Bergen, som vil fortelle om noen av formidlingsprosjektene Trykkeriet står bak.

Fra Bergen Art Book Fair 2017. Bergen Art Book Fair skal holde fanzine-workshops under festivalhelgen. Foto: Ann Kristin Stølan

Vil gi publikum ny innsikt

– Vi håper at festivalens deltakere vil dra fra Haugesund med en bedre forståelse av trykkets historie og dets rolle i kunsten i dag. Forhåpentligvis har de også fått ny innsikt i trykketeknikker, både gjennom andres beretninger og egne hands-on møter med mediet. Vi håper ikke minst at de vil ta med seg en rekke inspirerende kunstopplevelser, fra møtet med festivalens mange og varierte utstillinger.

Haugesund Kunstforening ser frem til å være vertskap for både publikum og bidragsytere fra hele landet, og til å vise frem festivalbyen Haugesund fra sin beste side.

– Vi møter publikum både i galleri- og byrommet, for eksempel med de fire utstillerne AVTRYKK har invitert til å stille ut i lokaler i sentrum. Og så gleder vi oss stort til å åpne HIT sin første Open Call-utstilling. Vi har allerede fått inn et stort antall søknader. Den ferdige utstillingen vil kunne tilby publikum et innblikk i de nyeste tendensene på det grafikkorienterte samtidskunstfeltet.

Fra tracing-workshop med Trykkeriet. Trykkeriet skal holde en variant av denne workshopen under Avtrykk-festivalen. Foto: Hedvig Thorkildsen

Den nasjonale kunstfestivalen initieres annethvert år av Norske Kunstforeninger, og forskjellige kunstforeninger står hver gang for arrangementet. I 2019 er det Haugesund Kunstforening som er arrangør, og Norske Kunstforeningers årsmøte vil også avholdes i Haugesund under festivalen. Fullt program og påmelding publiseres i midten av januar, med påmeldingfrist 9. mars.

Utsnitt fra verk av Ciara Phillips. Phillips vil holde workshop under festivalen. Verk: Detalj fra verket "Any time there is a surface there is a surface and every time there is a suggestion there is a suggestion and every time there is silence there is silence and every time that is languid there is that there then and not oftener, not always, not particular, tender and changing and external and central and surrounded and singular and simple and the same and the surface and the circle and the shine and the succour and the white and the same and the better and the red and the same and the centre and the yellow and the tender and the better, and altogether." Gertrude Stein, 1914. 2018. Relieff-print og silketrykk på papir. Fotograf: Thor Brødreskift