Husmannsplassen Pinslund på Østre Toten var en av husmannsplassene som var en del av prosjektet. Foto: Ivar Hartviksen

Toten Kunstforening er tildelt utmerkelsen Årets kunstforening 2017 for det stedsspesifikke kunstprosjektet Forbindelser – tre forlatte husmannsplasser, som utforsker lokal kulturhistorie ved bruk av lydkunst, performance, tekst og kunstnersamtaler.

Juryen vurderer dette som et nyskapende og inkluderende prosjekt, som klarer å løfte fram og å gjøre lokal kultur tilgjengelig på en svært god måte. Gjennom sterkt engasjement og dyktige fagpersoner har en liten kunstforening lykkes med å skape noe nytt og unikt, som har nådd ut til det lokale publikumet.

Siden Toten Kunstforening ble stiftet i 1954 har de lagt ned et stort frivillig arbeid for å gi innbyggerne i de to Toten-kommunene et levende og godt kunsttilbud.

– Prisen kommer fantastisk med! Den gir oss ny giv til å fortsette arbeidet med å utforske samtidskunstarenaer og la folk møte den profesjonelle samtidskunsten der man ellers ikke gjør det, jublet Beate Juell, styreleder i Toten Kunstforening, da hun mottok prisen.

Da Toten Kunstforening mistet utstillingslokalet, valgte de å tenke nytt om hvordan de skulle drive. De la om strategien, og har klart å skape nytt liv i kunstforeningen. De ønsker å vise kunst som ikke elles presenteres i området, og gi publikum mulighet til å bli kjent med ulike sjangrer av samtidskunst. Med prosjektet Forbindelser – tre forlatte husmannsplasser ville de undersøke hva som skjer når man gjennom kunst setter fokus på plasser som har stått forlatt over lengre tid, og ikke blitt ivaretatt.

– Vi ønsker å inkludere også de som ikke er vant med eller kanskje ikke forstår samtidskunsten. Å bruke en innfallsvinkel, der alle kan kjenne seg trygge i møte med samtidskunst er derfor viktig for oss. Tilbudet innen samtidskunst er mindre i distriktet enn i byene, men vi ønsker å vise at man også kan lykkes med å vise smale kunstuttrykk her, og utvide tilbudet til innbyggerne. Prosjektet har tiltrukket seg et større og nytt publikum, og medlemstallet til kunstforeningen har også økt, sier Juell.

Leder i Toten Kunstforening, Beate Juell, mottok utmerkelsen i forbindelse med Norske Kunstforeningers årsmøte på Gardermoen 25. april.

Les mer om det prisvinnende prosjektet: Forbindelser – tre forlatte husmannsplasser (artikkel i Kunst Pluss 2 / 2017)

Beate Juell, Ivar Hartviksen og Lise Aarsby tok imot prisen. Foto: Geir Hareide Andersen

Om prisen Årets Kunstforening

Utmerkelsen Årets kunstforening deles ut hvert år i tilknytning til Norske Kunstforeningers årsmøte. Prisen på 30 000 kroner skal gå til en norsk kunstforening som i løpet av foregående år har utmerket seg – enten på grunn av et enkeltprosjekt eller som over tid har markert seg som særlig aktiv, synlig, fantasifull, kreativ, utradisjonell på kunstscenen eller i kulturlivet. Årets kunstforening skal være til inspirasjon og etterfølgelse for andre kunstforeninger. Juryen for Årets Kunstforening består av styret i Norske Kunstforeninger.

 

Tidligere vinnere:

2016: Levanger Kunstforening
2015: Sandefjord Kunstforening
2014: Kunsthall Grenland
2013: Kunsthall Stavanger
2012: Bømlo Kunstlag
2011: Voss Kunstlag

Komponist og musiker Kjell Samkopf gjør lydopptak ved husmannsplassen Sandbakken, Vestre Toten. Foto: Sten Nilsen