Trine Skei Grande blir ny kulturminister. Foto: Mona Lindseth / Venstre

I dag ble Trine Skei Grande utnevnt til ny kulturminister, og hun erstatter dermed Linda Hofstad Helleland som har vært kulturminister i to år. Endringene i regjeringen ble klare etter et ekstraordinært statsråd i dag, som følge av at Venstre nå trer inn i regjering sammen med Høyre og Fremskrittspartiet.

Venstre har markert seg med en aktiv kulturpolitikk, og sammen med KrF har de sørget for viktige økninger i kulturbudsjettforslaget til den blåblå regjeringen de siste årene. I spekulasjonene om statsrådposter i den nye regjeringen, har det blitt påpekt at Venstre mener kulturfeltet trenger en ny kurs. Samtidig kan kulturministerposten ha blitt valgt fordi sjansene for politisk gjennomslag og synliggjøring av resultater er større der enn i andre departementer.

– Gratulerer, Trine Skei Grande med en viktig ministerpost! Det er betryggende at vi nå får en kulturminister som har vist et aktivt engasjement for kulturfeltet, og som også kjenner det frivillige feltet godt – så får vi håpe den nye kulturministeren kan leve opp til forventningene, sier direktør i Norske Kunstforeninger, Susanne Svenseid.

Venstre-leder Trine Skei Grande er bosatt i Oslo, men opprinnelig fra Overhalla i Nord-Trøndelag. Siden 2011 har hun vært stortingsrepresentant, og i en av periodene som medlem i familie- og kulturkomiteen. Hun er utdannet cand.mag. med sosialøkonomi, historie og statsvitenskap, og har jobbet både som frilans-journalist, lærer og foreleser. Trine Skei Grande har i tillegg erfaring fra frivillige organisasjoner som Norsk Studentunion, Noregs Bygdeungdomslag og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Regjeringsplattform framhever forutsigbarhet og frivillighet

Jeløya-plattformen definerer politikken for den nye regjeringskonstellasjonen. Under punktet om kultur står det blant annet av «kulturen skal være fri, med personlig engasjement og frivillighet som grunnlag». Den nye regjeringen vil at offentlig støtte til kultur i større grad skal gå til fremvisning, og at de ønsker å legge til rette for at kunst- og kulturinstitusjoner får forutsigbare rammevilkår og tilskuddsordninger.

– Kunstforeningene er grunnmuren i kunstformidlingen i Norge, og bidrar til å gjøre kunst tilgjengelig for alle publikumsgrupper over hele landet. For å kunne opprettholde og videreutvikle kunstforeningene som attraktive visningssteder for samtidskunst, både for publikum og kunstnerne, trenger kunstforeningene mer forutsigbare økonomiske rammevilkår – derfor er det gledelig at behovet for forutsigbarhet blir fremhevet i regjeringsplattformen, sier Svenseid.

I den politiske plattformen skriver regjeringen at de ønsker å styrke det frivillige kulturlivet, og at de vil forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

– At Jeløya-plattformen løfter fram viktigheten av å styrke frivilligheten og momskompensasjonsordningen, er også svært positivt for kunstforeningene. Jeg ser fram til å følge vår nye kulturminister, og vil gjerne invitere henne til oss, for å kunne gi henne en innsikt i kunstforeningsnettverket og i Norske Kunstforeningers arbeid som kompetansesenter og interesseorganisasjon, sier Susanne Svenseid.