Regjeringer har satt av 1,8 milliarder kroner til momskompensasjon i år. Norske Kunstforeninger har mottatt  4 562 328 kroner av disse midlene, til fordeling på de 77 kunstforeningene som har søkt og sentralleddet. I år er det ingen avkorting, alle får 100% av søknadsbeløpet.

– Regjeringa prioriterer frivilligheita og vi har sikra full momskompensasjon allereie i år! Dette er det første året sidan ordninga blei innført at alle får utbetalt heile den godkjente søknadssummen, og det er eit stort løft for frivilligheit, idrett og kultur. Dette er frie middel som betyr mykje for at organisasjonane kan halde verksemda gåande i desse krevjande koronatider, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Får 100% av søknadsbeløpet
I motsetning til tidligere blir det full kompensasjon i år og forhåpentligvis i årene som kommer. Ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble etablert i 2010 og har som formål å fremme frivillig aktiviteter. Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert momsutgifter på innkjøpte varer og tjenester.  I år har den totale potten økt med 130 millioner kroner og gir 100% kompensasjon til alle kunstforeningene som har søkt.

Snarlig utbetaling
De 77 kunstlag og kunstforeninger som har søkt om momskompensasjon for 2020, sammen med sentralleddet Norske Kunstforeninger får ubetalt totalt 4 562 328 kroner.

Av totalsummen får sentralleddet Norske Kunstforeninger 470 610 kroner. Dermed blir 4 091 718 kroner utbetalt til de kunstforeningene som har søkt. Det er store forskjeller i hvor mye som blir utbetalt til den enkelte kunstforening. Noen får under 1000 kroner, mens andre får over 800 000 kroner. Statistikken viser at tildelingene er sammenlignbare med den totale søknadsmassen, og følger de samme intervallene som den totale fordelingen av momskompensasjonen.

Norske Kunstforeninger søker på vegne av kunstforeningene etter forenklet modell. Det betyr at kunstforeningene ikke trenger å dokumentere de faktiske momskostnadene. Dette blir estimert på bakgrunn av de totale driftskostnadene.

Pengene blir utbetalt til kunstforeningene så snart Norske Kunstforeninger har mottatt overføringen fra Lotteri- og stiftelsetilsynet. Tilskuddet kan benyttes fritt i kunstforeningens virksomhet og krever ingen rapportering om bruk

Tildelingsliste blir sendt på e-post til kunstforeningene, og kan benyttes som vedlegg til regnskap.

Les mer om Nøkkeltall momskompensasjon på varer og tenester hos lotteristift.no