Norske Kunstforeninger har kontorlokaler i Kongens gate 2 i Oslo.

Fra januar 2021 blir det noen endringer i staben til Norske Kunstforeninger.

Lena Trydal har vært i et vikariat hos Norske Kunstforeninger fra november 2019, som slutter 31. desember i år. Lena har hatt en kombinert stilling som kommunikasjonsansvarlig og redaktør av fagtidsskriftet Kunst Pluss. Det har vært en stor glede å ha Lena hos oss, og vi ønsker henne lykke til videre i sitt arbeid som kunstner, blant annet som en av de utvalgte kunstnerne i Nasjonalmuseets åpningsutstilling «Jeg kaller det kunst».

Malin Olivia Dahlberg er fra 1. januar 2021 tilbake i 100 % stilling som seniorrådgiver kommunikasjon.

Hilde Herming inn i nytt vikariat

Sten Nilsen går ut i pappapermisjon fra 1. februar 2021. På grunn av utvidet permisjon og avvikling av ferie, er han først tilbake på kontoret i Kongens gate 1. september.

Hilde Herming er engasjert inn i vikariatet, og tiltrer 4. januar. Fra 1. mars fungerer hun også som redaktør for Kunst Pluss. Hilde har vært engasjert hos oss flere ganger, sist i 2016. Hun kjenner oss og kunstforeningene svært godt og har lang erfaring innenfor det visuelle kunstfeltet. Vi gleder oss til igjen å ha Hilde i Norske Kunstforeninger.

Fordi Hilde Herming først har mulighet til å tiltre som redaktør fra 1. mars, utgår dessverre den planlagte mars-utgaven av Kunst Pluss. Det vil derfor i 2021 bare bli to utgaver av tidsskriftet, i juni og november.