Norske Kunstforeningers årsmøte 2023 gikk av stabelen på Sentralen i Oslo 22. april kl. 10.00 med mer enn 110 deltakere i «Gymsalen». Styreleder Stein Helge Mandelid åpnet årsmøtet og overlot ordet til valgt møteleder Trond Bogsnes.

Stein Helge Mandelid ble gjenvalgt til styreleder i Norske Kunstforeninger. Mandelid ble første gang valgt til styreleder for et år etter at Anna Katharina Paus ikke tok gjenvalg. Styremedlem Odd Vangen ble gjenvalgt til styret.

Tidligere vara til styret, Eva Helmine Sundsvold fra Rana Kunstforening, ble klappet inn som ny styremedlem etter at Monica Milch Gebhardt har sittet perioden ut. Benedikte Jansen ble gjenvalgt som 1. vara til styret, med henholdsvis nyvalgte Emma Gunnarsson som 2. vara og Nina Hjertvik som 3. vara. Mona Elin Aarø, Tone Gellein og Hans Nordgård ble valgt til valgkomité for 2023-2024.

Norske Kunstforeningers styre 2023-2024
Stein Helge Mandelid, leder
Kari Berge, nestleder
Øyvind Kvarme
Åse Nilssen
Line Sanne
Odd Vangen
Eva Helmine Sundsvold

Benedikte Jansen, 1. vara
Emma Gunnarsson, 2. vara
Nina Hjertvik, 3. vara

Årsregnskap, årsberetning og budsjett ble enstemmig godkjent.
Det var ingen innkomne saker til årsmøte og få innsigelser på øvrige saker. Handlingsprogram ble lagt frem til orientering med noen kommentarer fra salen. Styrets forslag på økning av kontingent fra 2300 kroner til 2600 kroner på grunnsatsen ble vedtatt enstemmig.

Årsmøtet ble hevet kl. 11:40 etter at ny styreleder Stein Helge Mandelid takket av avgåtte styre -vara og valgkomiteens medlemmer og møteleder.

Takk for denne gang!