Fra utstillingen Vååjnesasse buektedh/Att synliggöra det osynliggjorda av Tomas  Colbengtson  i Stjørdal Kunstforening. Foto: Sten Nilsen

Lørdag 19. september åpnet utstillingen Vååjnesasse buektedh / Att synliggöra det osynliggjorda av Tomas  Colbengtson  i Stjørdal Kunstforening. Utstillingen er den første i utstillings- og formidlingsprosjekt  Voi voi, vi er på utstilling! Gjennom ti utstillinger presenteres samtidskunstnere fra Sápmi i ti kunstforeninger. Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst/Sámi Dáiddaguovddáš.

Det var fullt hus på åpningen i Stjørdal Kunstforening. Under utstillingsåpningen holdt direktør ved Samisk senter for samtidskunst Kristoffer Dolmen en introduksjon til utstillingen, og det var musikalsk innslag ved Frode Fjellheim og Hildegunn Øiseth.  Leder for hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune May Britt Lagesen stod for den offisielle åpningen. I talen sin sa hun blant annet:

Hvor Sameland befinner seg, vil være et logisk spørsmål for mange. Colbengtson sier om seg selv at «Jag har ett norsk etternamn och är svensk medborgare men identifierar mig som nationslös same». På vanlige kart er ikke Sàpmi tegnet inn som et avgrenset område, og Sápmi blir derfor uhåndgripelig for oss. Utstillingen med Tomas Colbengtson sine arbeider og filmen om Hans Ragnar Mathiesen gjør det mulig for oss å se det som ellers hadde fortsatt å være usynlig for oss.

Tale ved Kristoffer Dolmen, Samisk senter for samtidskunst, under åpning av utstillingen Vååjnesasse buektedh/Att synliggöra det osynliggjorda av Tomas  Colbengtson  i Stjørdal Kunstforening. Foto: Sten Nilsen

Utstillingen Vååjnesasse buektedh/Att synliggöra det osynliggjorda av Tomas  Colbengtson  i Stjørdal Kunstforening. Foto: Sten Nilsen

Tomas Colbengtson er en av Sápmis fremste kunstnere, og utstillingen i Stjørdal Kunstforening viser et utvalg av objekter og skulpturer i glass. Colbengtson kommer fra sørsamisk område på norsk og svensk side. Han har vokst opp med kampen for et eget språk, religion og selvbestemmelse. Gjennom kunsten ønsker Colbengtson å uttrykke og løfte fram viktige spørsmål og i tillegg synliggjøre det som er blitt usynliggjort. I nyanser i glasset skimtes bilder fra samisk historie og samtid, og flere gamle fotografier fra det sørsamiske området. I den samiske tradisjonen dekorerer man bruksgjenstander med mønster og bilder som har sine røtter i gammel samisk tro. Tidligere betraktet samene hvite kvartssteiner som hellige. Kvarts i sin reneste form, bergkrystall, er glass – og dette utgjør også en forbindelse til Colbengtsons bruk av glass som materiale.

I tillegg til Colbengtsons utstilling vises filmen Cartographer av den polsk/amerikanske regissøren Marek Ranis. Det er en film om livet til kunstner, aktivist og dikter Hans Ragnar Mathisen. Mathisen har viet sitt liv, kunst og litterære arbeid til forsvar for urfolkskultur og rettigheter til urfolk. Filmen tar for seg den universelle kvaliteten til ulike urfolks opplevelse i møte med dramatiske endringer i miljøet mens de strever for å bevare sin kultur og tradisjonelle livsstil.

Publikum kunne under utstillingsåpningen se filmen Cartographer om kunstner, aktivist og dikter Hans Ragnar Mathisen, av regissør Marek Ranis. Foto: Sten Nilsen

I Stjørdal har dessuten 15 femteklasser fått oppleve det satiriske talkshowet «Skole-Petter Anna» av Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm. Elevene får lære om tilbakeføring av kulturminner og rettigheter til land og vann, på en litt uvant måte. Formidlingsprosjektet er et samarbeid med Den kulturelle skolesekken, Stjørdal kommune og Stjørdal Kunstforening.

ArtScene Trondheim har publisert en fin omtale av utstillingen: Landet ditt eksisterer ikke – ArtScene Trondheim

Utstillingen i Stjørdal Kunstforening står til 4. oktober.

Voi voi, vi er på utstilling! er prosjekttittelen på et utstillings- og formidlingssamarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst. 10 utstillinger med 11 ulike kunstnere skal vises i 10 kunstforeninger rundt om i landet frem til høsten 2021. I tillegg blir det et formidlingsprosjekt for skoleelever med utgangspunkt i samisk kultur. Utstillingen i Stjørdal Kunstforening er den første i prosjektet. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Norsk kulturråd og Fritt Ord.

Fra utstillingen Vååjnesasse buektedh/Att synliggöra det osynliggjorda av Tomas  Colbengtson  i Stjørdal Kunstforening. Foto: Sten Nilsen