Kunstfestivalen Greenlightdistrict videreføres med vann som tema. Her fra en båttur under Greenlightdistrict i 2017. Foto: Dag Jenssen / Greenlightdistrict

I 2017 arrangerte Kunsthall Grenland, Skiens kunstforening, Spriten kunsthall og Telemark kunstsenter den nasjonale kunstfestivalen Greenlightdistrict, etter tildeling fra Norske Kunstforeninger. Målet med den nasjonale kunstfestivalen er at den lokale arrangøren skal få kompetanse prosjektutvikling og gjennomføring av store arrangementer, og at festivalen skal bidra til synliggjøring regionalt og nasjonalt, samt skape en faglig møteplass.

I Grenland ble samarbeidet om festivalen så vellykket, at de fire kunstinstitusjonene lager ny festival i 2019. Videreføringen av prosjektet er støttet av Telemark fylkeskommune, Porsgrunn og Skien kommune. I tillegg har Kulturrådet har gitt støtte til gjestekuratorene Sissel Lillebostad og Odd Fredrik Heiberg, som skal ha ansvaret for programinnhold og kunstfaglig strategi for Greenlightdistrict 2019.

Greenlightdistrict 2019 går av stabelen 19.–22. september 2019, og skal bli en kunstnerisk utforskning av temaet vann. Festivalen vil se nærmere på den betydningen vassdrag, elver og fjorder har hatt for bosetting, samfunnsutvikling og industri i det sentrale Grenland, og de utfordringer det reiser for fremtiden.

Det blir også ulike aktiviteter frem mot selve festivalen neste høst, og torsdag 20. september 2018 arrangeres et seminar på Telemark Kunstsenter. Seminaret tar for seg forholdet mellom kunst, forskning og samfunn. Med seminaret ønsker arrangørene å stille spørsmål knyttet til hvordan man kan fortsette å forholde seg til den industrielle arv og tradisjon, i en tid der vannet som ressurs står i fare.

For mer informasjon og påmelding til seminaret 20. september: www.greenlightdistrict.no 

Program for seminaret 20. september 2018.