Vanja Konradsen fra Frivillig.no vil lede workshopen i Harstad. Foto: Malin Olivia Dahlberg/Norske Kunstforeninger

Trenger kunstforeningen flere frivillige? I en workshop i Harstad 14. september, får du får lære mer om hvem de frivillige er, hva de motiveres av og hvordan din kunstforening kan finne flere. Denne workshopen er dessverre avlyst grunnet for få påmeldte. Vi håper på å få gjennomført workshopen i 2020 i stedet.

Det krever mye jobb å drive en kunstforening, og det meste gjøres av ivrige frivillige som interesserer seg for kunst. Men hva skjer når man ikke har mange nok? Eller når man ikke har de med riktig kompetanse – enten det gjelder arrangementsavvikling, økonomi eller styrearbeid? Rekruttering er en like viktig del av foreningsarbeidet som dugnad og regnskap. Uten nye frivillige kan ingen forening holde oppe aktivitetsnivået i lengden.

Så hvordan skal man få tak i flere frivillige? Vanja Konradsen er prosjektleder for Frivillig.no i Frivillighet Norge, og hun vil lede workshopen. Dere vil få hjelp til å komme i gang med vervingen og hun vil dele verktøy og tips som gjør det enklere på veien.

På workshopen vil vi snakke mer om hvem de frivillige er, hva de motiveres av og hvordan man kan bruke verktøy som Frivillig.no for å styrke en mangfoldig rekruttering til foreningen. Det blir rom for både spørsmål, diskusjon og erfaringsutveksling.

En del av workshopen vil være konkret rettet mot bruk av www.frivillig.no, som er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Dere vil lære hvordan man kan opprette en profil for kunstforeningen, og hvordan man best kan utforme oppdrag for frivillige. Merk at kunstforeningen på forhånd må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne opprette profil på frivillig.no.

Praktisk informasjon og påmelding

Programmet er lagt opp med en introduksjonsdel, og en praktisk del til slutt.

Program:

10.30: Registrering
11.00–13.00: Kurs/foredrag om rekruttering  av frivillige
14.00: Lunsj
15.00–16.00: Workshop med idéutveksling og diskusjon

Tid: Lørdag 14. september 2019, kl. 11.00–16.00, dørene åpner 10.30
Sted: Harstad Kunstforening, Tore Hunds gate 5, Harstad
Målgruppe: Styremedlemmer og ansatte i kunstforeningene
Påmeldingsfrist: 1. september 2019
Påmelding: kunstforeninger.hypersys.no

Workshopen inklusive lunsj er gratis, men reise og opphold må dekkes av deltakerne selv. Det er begrenset antall plasser, derfor er det i utgangspunktet maksimum to deltakere fra hver kunstforening. Vi har stor pågang for å delta på våre workshoper, så vær tidlig ute med påmelding om du vil sikre deg plass! Påmeldingen er bindende.

Påmelding skjer via Norske Kunstforeningers medlemssystem HyperSys, du finner invitasjonen til Workshop: Hvordan rekruttere flere frivillige? under Arrangementer i menyen. Trykk på arrangementet og velg «Meld på XXX Kunstforening», og meld på inntil to deltakere fra foreningen.

Om du ikke tidligere har vært innlogget i HyperSys, finner du forklaring til første gangs innlogging her. Ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no dersom du trenger hjelp til innlogging/påmelding.