Har din kunstforening klare mål og strategier for virksomheten? Hva bør man legge vekt på når man fastsetter en profil for hva kunstforeningen skal være og hvilke mål man ønsker å oppnå? Hva er egentlig programmering, og hvordan jobber man fram et program som møter kunstforeningens mål, er kunstfaglig godt og bygger opp under kunstforeningens profil? I en workshop i Førde 21. september ser vi nærmere på hvordan en tydelig strategi og profil kan gjøre det enklere å få gjennomslag.

Et gjennomtenkt utstillings- og aktivitetsprogram kan være med på øke publikumstallet og invitere inn et mer mangfoldig publikum. Du får tips til hvordan ulike innfallsvinkler til formidling og programmering kan bidra til at kunstforeningen blir en lavterskel møteplass i lokalsamfunnet.

I workshopen får du høre om konkrete eksempler fra kunstforeninger som har lykkes. Volda og Ørsta Kunstlag vil dele sine erfaringer fra å jobbe med prosjektutvikling og politisk arbeid, for å nå målene sine. De vil også fortelle om hvordan de tenker å bruke NåDa-prosjektet som en plattform for videre arbeid med å nå et yngre publikum.

En del av workshopen vil være praktisk gruppearbeid, så alle deltakere bør på forhånd ha tenkt godt gjennom forhold og utfordringer i egen kunstforening.

Workshopen ledes av Anne-Grethe Thoresen og Malin Olivia Dahlberg, rådgivere i Norske Kunstforeninger. Fra Volda og Ørsta Kunstlag kommer styreleder Anne Ellingsen, for å gi innsikt i kunstlagets arbeid.

Praktisk informasjon og påmelding

Tid: Lørdag 21. september 2019, kl. 11.00–16.00, dørene åpner 10.30
Sted: 
Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Storehagen 1, Førde
Målgruppe: 
Styremedlemmer i kunstforeningene
Påmeldingsfrist:
Vi har fremdelse ledige plasser – påmelding snarest!
Påmelding:
 kunstforeninger.hypersys.no

Foreløpig program
10.30 Registrering, kaffe
11.00 Introduksjon, Anne-Grethe Thoresen
12.30 Presentasjon, Anne Ellingsen, Volda og Ørsta Kunstlag
13.00 Omvisning på museet
13.30 Lunsj
14.00 Gruppearbeid
15.00 Diskusjon og spørsmål
15.45 Oppsummering
16.00 Slutt

Workshopen inklusive lunsj omvisning er gratis, men reise og opphold må dekkes av deltakerne selv. Det er begrenset antall plasser, derfor er det i utgangspunktet maksimum to deltakere fra hver kunstforening. Vi har stor pågang for å delta på våre workshoper, så vær tidlig ute med påmelding om du vil sikre deg plass! Påmeldingen er bindende.

Påmelding skjer via Norske Kunstforeningers medlemssystem HyperSys, du finner invitasjonen til Workshop: Profil, programmering og publikumsutvikling under Arrangementer i menyen. Trykk på arrangementet og velg «Meld på XXX Kunstforening», og meld på inntil to deltakere fra foreningen.

Om du ikke tidligere har vært innlogget i HyperSys, finner du forklaring til første gangs innlogging her. Ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no dersom du trenger hjelp til innlogging/påmelding.