Lørdag 2. juni 2018 arrangerer Norske Kunstforeninger workshop om publikumsutvikling. Workshopen er gratis og åpen for styremedlemmer i kunstforeningene.

Alle som jobber med kunst må bryne seg på å nå ut til publikum. Det er mange tilbud som konkurrerer om folks oppmerksomhet og samtidskunst kan føles fremmed for mange. Vi inviterer til en workshop der vi blir kjent med publikumsundersøkelser og planlegging av informasjonsarbeid.

Etterpå ser vi på hvordan programmering av utstillinger og aktiviteter i kunstforeningen kan styrke båndet til publikum. Blant annet blir vi bedre kjent med Norske Kunstforeningers eget prosjekt, NåDa, som et eksempel på et prosjekt som har potensial til å utvikle et forhold til lokalmiljøet på en måte som styrker forholdet mellom forening og publikum.

Sist på dagen vil vi presentere en idé til et samarbeid mellom kunstforeninger som ønsker det, om å samle og fortelle lokale historier.

Hilde Ghosh Maisey leder workshopen om publikumsutvikling. Hun er daglig leder av Transnational Arts Production (TrAP), en uavhengig kunstprodusent og pådriver for økt mangfold i norsk kulturliv. Tidligere har hun arbeidet som fotograf, konseptuell brukskunstner og vært styreleder for Forbundet Frie Fotografer og Fotogalleriet. Maisey har undervist i fotografi på Elvebakken videregående skole og Kunsthøyskolen i Bergen, samt ledet støtteaksjonen for Vanessa Bairds kunst i regjeringsbygg 6. Hun har utgitt «Håndbok i politisk innflytelse» som del av Akershus Kunstsenters grunnlovsfeiring.

Praktisk informasjon og påmelding

Tid: Lørdag 2. juni, kl. 11.00–16.00. Workshopen begynner presis, dørene åpner kl. 10.30.
Sted: Kunst i skolen, Fossveien 24, 0551 Oslo (Inngang vis a vis Steenstrups gate 17)
Påmeldingsfrist: 22. mai
Påmelding: kunstforeninger.hypersys.no

Kurset inklusive lunsj er gratis, men reise og opphold dekkes av deltakerne selv. Antall deltagere er begrenset til 24, og maks to styremedlemmer fra hver kunstforening kan melde seg på. Vi har stor pågang for å delta på våre workshoper, så påmelding er bindende! Vi tar forbehold om nok påmeldte for å gjennomføre workshopen.

Påmelding skjer via Norske Kunstforeningers medlemssystem HyperSys, du finner invitasjonen til workshopen under Arrangementer i menyen. Trykk på «Meld på XXX Kunstforening», og meld på inntil to deltakere fra foreningen. Forklaring til innlogging finner du i brukerveiledningen, som kan lastes ned fra siden Støtte og råd. Ta kontakt på telefon 22 42 20 35 dersom du trenger hjelp til innlogging/påmelding.

 

I workshopen legges det opp til aktiv diskusjon og gruppearbeid.