Ønsker kunstforeningen å skape opplevelse, nysgjerrighet, engasjement og refleksjon gjennom formidling av kunstutstillinger? Hvordan gjør man det i praksis, og hvordan blir de flotte intensjonene virkelighet? 16. mars kan kunstforeningene lære mer om dette temaet av formidlingsrådgiver Anne Grethe Uldall. Kurset arrangeres i Kristiansand Kunsthall, i et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Norske Kunstforeninger.

I dag kan man ikke lenger forvente et homogent publikum, og den moderne kulturinstitusjonen må forholde seg til et publikum som har mange forskjellige opplevelsesbehov, læringsmåter, forutsetninger og forventninger. Hvordan man kan komme dem i møte, vil vi se nærmere på i løpet av dette kurset.

På kurset vil vi arbeide med noen grunnleggende formidlingsgrep og hvordan de kommer til uttrykk i praksis: hva betyr det for eksempel å arbeide med dialog og flerstemmighet, og hvorfor er dette viktig? Og hva betyr arbeidet med disse begrepene helt konkret for utvelgelsen av verk, utstillingstekst eller omvisninger? Vi vil både gå gjennom teori og arbeide med praktiske og analytiske øvelser. Ut over å gjennomgå og diskutere grunnleggende formidlingstanker og -grep, vil vi teste ut den «verktøykassen» som er utviklet for Nasjonalmuseets arbeid med utstillinger. Alle deltakerne vil få et eksemplar av boken Verktøykassa.

Anne Grethe Uldall har mange års erfaring med utvikling og rådgivning i formidling av kunst til publikum. Hun har blant annet vært ansatt som formidlingskurator på Ny Carlsberg Glyptotek og Statens Museum for Kunst i København, og hun var formidlingsrådgiver på Nasjonalmuseet i Oslo fra 2013 til 2016.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kurset holdes på dansk.

Praktisk informasjon og påmelding

  • Tid: Lørdag 16. mars 2019, kl. 10.00–16.00. Registrering fra kl. 09.30.
  • Sted: Kristiansand Kunsthall, 4. etasje, Rådhusgata 11, Kristiansand
  • Målgruppe: Styremedlemmer og ansatte i kunstforeningene
  • Påmeldingsfrist: 1. mars 2019
  • Påmelding: kunstforeninger.hypersys.no

Workshopen inklusive lunsj er gratis, men reise og opphold må dekkes av deltakerne selv. Påmeldingen er bindende. Det er plass til 25 deltakere på kurset, derfor er det i utgangspunktet maksimum to deltakere fra hver kunstforening. Skulle det være ledige plasser igjen når påmledingsfristen går ut, åpner vi for flere enn to deltakere fra samme kunstforening. Vi har vanligvis stor pågang for å delta på våre workshoper, så vær tidlig ute med påmelding om du vil sikre deg plass! Påmeldingen er bindende.

Påmelding skjer via Norske Kunstforeningers medlemssystem HyperSys, du finner invitasjonen til Workshop: Verktøykasse for utvikling av utstillinger under Arrangementer i menyen. Trykk på arrangementet og velg «Meld på XXX Kunstforening», og meld på inntil to deltakere fra foreningen.

Om du ikke tidligere har vært innlogget i HyperSys, finner du forklaring til første gangs innlogging her. Ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no dersom du trenger hjelp til innlogging/påmelding.