Stillbilde fra Play Schengen av Gunhild Enger. Videoen er ett av fire verk som vises i videoprogrammet fra Høstutstillingen 2020. I samarbeid med Norske Kunstforeninger vises programmet i 11 lokale kunstforeninger landet over.

Tiago Bom mottok i 2019 Norske Kunstforeningers debutantpris for videoinstallasjonen República (2018). Prisen på 50 000 kroner deles årlig ut til en debutant på Høstutstillingen. Formålet med prisen er å løfte fram og synliggjøre yngre, uetablerte samtidskunstnere i Norge og sette søkelys på det viktige samspillet mellom samtidskunstnere og kunstforeninger. Foto: Vegard Kleven /NBK

Utstillingen Vååjnesasse buektedh/Att synliggöra det osynliggjorda av Tomas  Colbengtson  i Stjørdal Kunstforening, 2020. Utstillingen er en del av utstillings- og formidlingsprosjektet «Voi voi, vi er på utstilling!». Det er et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst, støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Kulturrådet, Sametinget og Fritt Ord.Foto: Tor Simen Ulstein

Aktuelt

  • Alle
  • Nyheter
  • Journal
  • Kunst Pluss

Hva skjer i kunstforeningene?

Last inn flere eventer