Fra åpningsdagen til NåDa-prosjektet i Surnadal Kunstforening. NåDa er et prosjekt om samtidskunst og kulturarv for ungdom i alderen 12–18 år. Prosjektet er er gjort mulig gjennom en nasjonal gave fra Sparebankstiftelsen DNB.

Tiago Bom mottok i 2019 Norske Kunstforeningers debutantpris for videoinstallasjonen República (2018). Prisen på 50 000 kroner deles årlig ut til en debutant på Høstutstillingen. Formålet med prisen er å løfte fram og synliggjøre yngre, uetablerte samtidskunstnere i Norge og sette søkelys på det viktige samspillet mellom samtidskunstnere og kunstforeninger. Foto: Vegard Kleven /NBK

I Sandefjord Kunstforening resulterte NåDa-prosjektet i kortfilmen Og så kom poteten/Pathos and Potatoes. I NåDa får ungdommer skape kunst i samarbeid med samtidskunstnere, med utgangspunkt i lokale kulturminner. Prosjektet er initiert av Norske Kunstforeninger, og støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Sandefjord Kunstforening

Aktuelt

  • Alle
  • Nyheter
  • Journal
  • Kunst Pluss

Hva skjer i kunstforeningene?

Last inn flere eventer