Vi arrangerer blant annet workshoper og seminarer for kunstforeningsnettverket, kompetansehevende prosjekter, samt tilbyr vandreutstillinger kostnadsfritt til våre medlemsforeninger. Vi står også bak tiltak som synliggjør kunstforeningenes rolle i kunstformidlingen, og legger til rette for samarbeid og nettverksutvikling. Som en del av dette arbeidet deler vi hvert år ut Norske Kunstforeningers debutantpris på Høstutstillingen og utmerkelsen Årets Kunstforening.