Vi arrangerer blant annet workshoper og seminarer for kunstforeningsnettverket, kompetansehevende prosjekter som Kurator i kunstforeningen og NåDa, samt tilbyr vandreutstillinger kostnadsfritt til våre medlemsforeninger. Annethvert år planlegger og gjennomfører en lokal kunstforening en nasjonal kunstfestival, med støtte fra Norske Kunstforeninger.

Vi står også bak tiltak som synliggjør kunstforeningenes rolle i kunstformidlingen, og legger til rette for samarbeid og nettverksutvikling. Som en del av dette arbeidet deler vi hvert år ut Norske Kunstforeningers debutantpris på Høstutstillingen og utmerkelsen Årets Kunstforening.