Hvert år deler Norske Kunstforeninger ut prisen Årets kunstforening. Hedersbevisningen tildeles en kunstforening har utmerket seg med nyskapende arbeid og gode prosjekter, som kan være til inspirasjon for andre kunstforeninger.

Prisen på 30 000 kroner deles ut i tilknytning til Norske Kunstforeningers årsmøte.

De siste årene har følgende kunstforeninger mottatt prisen:

2022: Seljord Kunstforening
2021: Nordhordaland Kunstlag
2020: Lillesand Kunstforening
2019: Kongsvinger Kunstforening
2018: Høyanger Kunstlag og Kongsberg Kunstforening
2017: Toten Kunstforening
2016: Levanger Kunstforening
2015: Sandefjord Kunstforening
2014: Kunsthall Grenland
2013: Kunsthall Stavanger
2012: Bømlo Kunstlag
2011: Voss Kunstlag
2010: Tysvær Kunstlag

Alle kan nominere en kunstforening de synes fortjener anerkjennelse. Det er også tillatt å foreslå egen forening. Fristen for å sende inn begrunnede nominasjoner til Årets kunstforening er 1. februar. Nominasjoner sendes til 
post@kunstforeninger.no

Du finner skjema lengst ned på siden.

Veiledning:
Du kan fylle ut skjema direkte på din pc eller skrive ut og scanne. Etter utfylling lagrer du skjema og sender det sammen med eventuelle vedlegg på epost til post@kunstforeninger.no

Skjema lastes ned lengts ned på siden

Statuttene for Årets kunstforening:

  • Årets kunstforening og de prosjektene som belønnes, skal være til inspirasjon og etterfølgelse for andre kunstforeninger.
  • Prisen Årets kunstforening skal deles ut en gang i året på Norske Kunstforeningers årsmøte.
  • Prisen skal gå til en norsk kunstforening som i løpet av foregående år har utmerket seg – enten på grunn av et enkeltprosjekt eller som over tid har markert seg som særlig aktiv og/eller synlig (fantasifull/kreativ/utradisjonell) på kunstscenen eller i kulturlivet.
  • I utvelgelsen av kandidatene skal det tas hensyn til at størrelse og andre forutsetninger er svært ulike blant norske kunstforeninger. Kandidatene må derfor vurderes ut fra sine egne forutsetninger.
  • Kunstforeningene oppfordres til å sende inn begrunnete forslag på kandidater til Årets kunstforening innen 1. februar hvert år. En kunstforening kan nominere seg selv. Juryen kan nominere egne kandidater.
  • Jury for Årets kunstforening er styret i Norske Kunstforeninger.
  • Juryen begrunner sin avgjørelse.