I perioden 2007–2010 var Norske Kunstforeninger ansvarlig for et kulturutvekslingsprosjekt mellom Norge og Kina. Et av målene for prosjektet var å bidra til etablering av publikumsstyrte kunstforeninger i ulike kinesiske regioner, etter modell fra Norge.

Verdens mest folkerike land er i kolossal endring, også innen den visuelle kunsten. Samtidig som kinesisk samtidskunst omsettes for astronomiske summer på det globale kunstmarkedet, mangler landet profesjonelle visningssteder for samtidskunst utenfor de store byene.

Vår hovedsamarbeidspartner i prosjektet var Chinese Artists Association, men også andre institusjoner deltok i de ulike delene av prosjektet. ArtEduNorway in China – ArtEduChina in Norway var planlagt som et firedelt utvekslingsprosjektet.

Del 1: Studietur og seminar i Kina

I juni 2007 reiste en delegasjon fra Norge til Kina blant annet for å presentere den norske kunstforeningsmodellen. Delegasjonen bestod av 12 personer med representanter fra Stavanger Kunstforening, Nasjonalmuseet, Høgskolen i Oslo, Unge Kunstneres Samfund, Munchmuseet og Norske Kunstforeninger. I Beijing var Norske Kunstforeninger ansvarlig for et todagers fagseminar med innføring i norsk kunsthistorie og samtidskunst, og en presentasjon av hvordan man etablerer en kunstforening. I etterkant av seminaret var det studiereise og møter med sentrale og regionale kunstinstitusjoner i Chengdu og Shanghai. I forkant av reisen ble det utarbeidet en håndbok i kunstforeningsdrift på kinesisk, og opplaget ble distribuert til Kinas mange regioner, som et praktisk verktøy for etablering av kunstforeninger.

Kinesisk delegasjon på besøk i Norge i 2007.

Del 2: Studietur og seminar i Norge

I oktober 2007 var en delegasjon av kunstnere, kunsthistorikere og kunstkritikere fra Kina på et ukesbesøk i Norge. Norske Kunstforeninger arrangerte et seminar om utviklingen på den kinesiske kunstscenen, som ble avholdt i Nasjonalmuseet. Foredragsholdere var Liu Dawei (visepresident China Federation of Literary and Art Circles / president International Association of Artists), Shao Dazhen (Central Academy of Arts), Wang Yong (China Academy of Arts) og Ding Ning (College of Art Studies, Peking University). Delegasjonen besøkte Stavanger Kunstforening og Bergen Kunstforening, og hadde møter med flere kunstinstitusjoner i både Oslo, Bergen og Stavanger.

Del 3: Norsk paviljong i Beijing Biennalen 8. juli –12. august 2008

Som tredje del av utvekslingsprosjektet ble Norge, som ett av tre land i verden, tildelt en egen paviljong under The Third Beijing International Art Biennale. Biennalen ble arrangert i forbindelse med OL 2008, og Norges paviljong var lokalisert i The National Art Museum of China i Beijing. I tillegg til de tre paviljongene, deltok mer enn 700 internasjonale enkeltkunstnere. Biennale var den tredje i rekken, og hadde rundt 30 000 besøkende hver dag.

Anne Wiland og Sisssel Ree Schønsby fra Kunstcentralen stod for kurateringen av den norske paviljongen. Selv om også norske kunstnere er en del av den økende internasjonaliseringem, finnes det kanskje likevel noen nasjonale særtrekk i samtidskunsten. Med dette som utgangspunkt ble forholdet mellom natur og kultur valgt som tema for utstillingen. Kuratorene inviterte kunstnerne Rune Andreassen, Kyrre Bjørkås, May Bente Aronsen, Margareta Bergman, Sofie Berntsen, Bård Breivik, Dag Erik Elgin, Katrine Giæver, Jan Groth, Jone Kvie, Dag Erik Leversby, Ole Jørgen Ness, Astrid Nondal, Marte Aas og Gua Hua Wang til å delta. I tillegg hadde biennaleledelsen selv invitert Per Ung, Elena Engelsen og Jan Baker.

Det ble laget en egen katalog for Norges paviljong, med tekster på både kinesisk og engelsk. I forbindelse med biennalen ble det også arrangeret et stort internasjonalt symposium, der Gro Kraft, direktør i KORO, bidro.

Del 4: Utstilling med kinesisk kunst i Oslo

ArtEduNorway in China – ArtEduChina in Norway skulle etter planen avsluttes med en utstilling med kinesisk samtidskunst i Oslo. Marith Ann Hope ble engasjert som kurator, og som en del av planleggingen var en delegasjon fra Norge flere møter i Beijing, Jinan, Chengdu og Chongqing i 2009. Kunstnerisk leder i Oslo Kunstforening, Marianne Hultman, bidro også med et foredrag på symposiet under The Fourth Beijing International Art Biennale i 2010.

Utvekslingsprosjektet ArtEduNorway in China – ArtEduChina in Norway stoppet dessverre helt opp da Nobels fredspris ble tildelt den kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo høsten 2010. Siste del i prosjektet, den planlagte utstillingen med kinesisk kunst i Oslo, ble derfor aldri gjennomført.

Prosjektet ble gjennomført med støtte fra: Kultur-og kirkedepartementet, Utenriksdepartementet, Institusjonen Fritt Ord, Chinese Artists Association, Beijing Biennale Office, Bergen kommune, Stavanger kommune og Oslo kommune.