Gunvor Nervold Antonsen (f. 1974) mottok Norske Kunstforeningers pris/Høstutstillingens debutantpris i 2010 for verket Barovessjan. 

I juryens begrunnelse leser vi at debutanten arbeider i hovedsak med tekstile materialer og maleriske teknikker. Spennvidden kan være montasjer av ulik metervare på lerretsbakgrunn, kombinert med akryl- og oljemaling, spray, fettstift og ikke minst broderi og perlebroderi. I verket Barovessjan demonstreres mot til å jobbe eksperimentelt med mange kunstneriske uttrykksmåter. Juryen berømmer nettopp dette, hvor debutantens tilnærming i dette monumentale verket fremelsker et rikt og spennende skjæringspunkt mellom de ulike tekstile, maleriske og skulpturelle virkemidler.

– Prisen er viktig for meg, fordi den gir en anerkjennelse man trenger. Å være kunstner er et ensomt arbeid, og selv etablerte kunstnere trenger utmerkelser for å bekrefte at det de gjør er verd noe, sier Gunvor.

Den fysiske innfallsvinkel til verket oppleves gjennom den glødende lekenhet, intuitive handling og ekspressive utrykk i tilnærmingen; ”den materielle oversettelsen av den intuitive handling og tanke” – til det rå upreparerte lerret.  Med sin personlige ”stemme” og energi i arbeidet demonstrerer Gunnvor Nervold Antonsenen en overbevisende vilje til å tematisk videreutvikle normerte og til dels tradisjonstunge håndverksteknikker i et samtidig utrykk, presentasjonsform og identitet.

Norske Kunstforeningers debutantpris er på 50.000 kroner og deles hvert år ut til en kunstner som er debutant på Høstutstillingen. Foruten å løfte fram og synliggjøre yngre, uetablerte kunstnere i Norge, setter prisen søkelys på det viktige samspillet mellom kunstner og kunstforeninger. Ofte fungerer kunstforeningene som et springbrett for unge kunstnere og sammen bidrar de til mangfoldet på kunstscenen og gjør ny kunst tilgjengelig for publikum over hele Norge.

Juryen Norske Kunstforeningers debutantpris har i 2010 bestått av:
Per Christian Jørstad, Trondhjems Kunstforening,  styremedlem i Norske Kunstforeninger
Rami Maktabi, Fredrikstad Kunstforening, styremedlem Norske Kunstforeninger
Marianne Hultman, daglig leder/intendant  Oslo Kunstforening
Line Halvorsen, juryleder Den Nasjonale Jury 2010, Høstutstillingen.