Kryssende horisontale og vertikale linjer gir Heidi Kennedy Skjerves tegninger en repetitiv stramhet. Tegneprosessen er et gjentagende forsøk på å komme helt ned på grunnfjellet av hva hånd, linje, medium og farge kan uttrykke i sin enkleste form.

Heidi Kennedy Skjerves kunstneriske praksis er bygget opp rundt gjentagelse og serialitet. Tegningene hennes er utført med konsentrerte skraveringer i tusj, slik at farge, horisontalitet og vertikalitet danner flere strukturelle sjikt. Med renningen som utgangspunkt, fyller kunstneren billedflaten som en vev. Det nitide håndverket skaper en taktil og stofflig overflate.

Selv om arbeidene har et klart avgrenset rammeverk, er de et resultat av håndens improvisasjon. Den rigide grunnstrukturen for komposisjonene er ikke absolutt: mellom linjene i rutenettet kan man ane det levende og intuitive. De stramme, abstrakte arbeidene rommer nesten umerkelige taktskifter over tid. Fargefeltene bølger en anelse, slik at fargeintensiteten øker og avtar. Dermed blir malen aldri oppbrukt i Skjerves arbeider.

Når jeg tegner lar jeg det umiddelbare styre. Nå er det det vertikale blikket som attraherer meg. Formatet bestemmes (ikke alltid) for å holde igjen, for å gå i dybden. Men fargene, sporene, mediene er intuitive. Papiret, skalaen, format endrer seg når jeg «trekkes» videre.

Utstillingens tittel Grunnstoff, understreker de grunnleggende kunstneriske virkemidlene Heidi Kennedy Skjerves benytter.

Abney II, tusj/fargeblyant på rutepapir, 25 x 22 cm, 2013, Heidi Kennedy Skjerve.

Heidi Kennedy Skjerve (f. 1954) er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun har hatt flere separatutstillinger, blant annet i KODE, Kunstnerforbundet og Trondhjems Kunstforening. Skjerve har også deltatt i mange gruppeutstillinger og kunsten hennes er innkjøpt av de fleste norske samtidskunstmuseene. Tross bred erfaring deltok hun for første gang på Høstutstillingen i 2014, og mottok da Norske Kunstforeninger & NorgesGruppens debutantpris for serien Plan.

Norske Kunstforeninger & NorgesGruppens debutantpris har siden 2011 blitt delt ut til en debutant på Høstutstillingen. Prisen på 50 000 kroner skal løfte fram og synliggjøre norske samtidskunstnere. Med pristildelingen følger en katalog og en utstillingsturné med kunstnersamtaler. Utstillingen er produsert av Norske Kunstforeninger, og ble i løpet av 2015/2106 vist i fem kunstforeninger.

Prisen og utstillingsturneen ble støttet av NorgesGruppen.

Utstillingsturné

Tromsø Kunstforening 11. september–11. oktober 2015
Neadalen Kunstforening 24. oktober–14. november 2015
Aalesunds Kunstforening 23. januar–21. februar 2016
Bryne Kunstforening 5. mars–3. april 2016
Kongsvinger Kunstforening 21. mai–12. juni 2016

Lyd Plan 1, tusj/blyant, 35 x 35 cm, 2014, Heidi Kennedy Skjerve.