Prisvinner 2014 av Norske Kunstforeninger &  NorgesGruppens debutantpris er Heidi Kennedy Skjerve (f. 1954)  med serien Plan

– Jeg sendte spontant inn noen tegninger som jeg nettopp hadde gjort, og som jeg mente kunne tåle en så sammensatt utstilling som Høstutstillingen er. Det å bli antatt var flott i seg selv, og ble veldig overrasket da jeg mottok beskjeden om at jeg hadde blitt tildelt debutantprisen. Selv om jeg har arbeidet i mange år, opplever jeg at en hver visning av arbeidet er som en debut. Denne prisen gir et hyggelig løft  og spesielt i en sammenheng som Høstutstillingen som er en utstilling med historisk sus.

Heidi Kennedy Skjerve (f. 1954) er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun har hatt flere separatutstillinger, blant annet i KODE, Kunstnerforbundet og Trondhjems Kunstforening. Skjerve har også deltatt i mange gruppeutstillinger og kunsten hennes er innkjøpt av de fleste norske samtidskunstmuseene.

Utdrag fra juryens begrunnelse:
Serien består av 8 tusjtegninger på papir, hvor flatene viser fargesterke, enkle geometriske mønstre. Selv om fargeklangen i serien er klar og sterk, gir koloritten et hint mot noe annet, noe levd, noe gammelt, noe som ikke fortelles, men som i kraft av sin utførelse viser at det er. Spor forankret i fortid. Å se bildene til Skjerve stopper tiden. Serien som har en minimalistisk og abstrakt form er i dialog med kunsthistorien. Det er lett å tenke på en kunstner som Agnes Martin. Samtidig dreier disse arbeidene seg også om en introspeksjon. Arbeidenes strenge rammer, en rigid horisontal og vertikal orientering, en repetitiv skravering med tusj i forskjellige farger, skaper en mulighet for total tilstedeværelse i «verkshandlingen». Denne tilstedeværelsen er også det som hever disse små tusjtegningene til å bli noe man ikke klarer å slutte å betrakte. 

Juryen Norske Kunstforeningers debutantpris har i 2014 bestått av:
Kalle Eriksson: Trondhjems Kunstforening / styremedlem i Norske Kunstforeninger
Thomas Sæverud: jurymedlem i Den Nasjonale Jury for Statens Kunstutstilling Høstutstillingen
Leif Magne Tangen: intendant i Tromsø Kunstforening
Trude Lyng: Porsgrunn Kunstforening / styremedlem i Norske Kunstforeninger