Kompanium er tittelen på høstens store utstillingsprosjekt i Fredrikstad Kunstforening. Sammen med styret i kunstforeningen har kurator Anne Karin Jortveit tatt utgangspunkt i en stadig økende interesse i samtidskunsten: Å jobbe med virkeligheten i et erfaringsbasert, miljømessig og økologisk perspektiv.

11.–28. oktober 2012 vil publikum få møte anerkjente kunstnere og aktører som arbeider med ulike miljøorienterte temaer. Kompanium er først ut i et større pilotprosjekt initiert av Norske Kunstforeninger kalt Kurator i kunstforeningen. Økologi og miljø har vært overordnede temaet for prosjektet Kompanium. Som en del av Kompanium gav kunstforeningsmedlemmene og kurator Anne Karin Jortveit den gjenvokste hagen utenfor kunstforeningen nytt liv med blomster og nyttevekster. Fire kunstnere har gjennom prosjektet funnet fram til, og tolket ulike miljørelatrete problemstillingar.

Interessen for miljø og leveforhold deles selvsagt også av mennesker på tvers av bakgrunn, og Kompanium ønsker å være et sted for mange utvekslinger og dialoger. Et fullspekket foredragsprogram er derfor knyttet til utstillingen. I foredragsserien bidrar Sissel Grana, Boel Christensen-Scheel, Pierre Lionel Matte, Elisabeth Mathisen, Brit Bildøen, Jorann Abusland, Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm.

 

Verk av Sidsel Palmstrøm, 2012, Kompanium, Fredrikstad Kunstforening. Foto: Malin Olivia Dahlberg

Fire engasjerte kunstnere har utviklet hvert sitt arbeid til Kompanium:

Tina Buddeberg (1958) er opptatt kommunikasjonen mellom mennesker og dyr. Her har hun invitert husdyreiere til å bidra med sine dyr. Hun har malt portretter av dyra og fått flere dyretolkere til å skrivetekster til bildene. Slik utfordrer hun oss til å tenke gjennom hvordan vi kan bli mer lydhøre overfor hva dyr formidler til oss. Buddeberg arbeider videre med prosjektet i kunstforeningen den første utstillingsuka.

Frøydis Lindén (1973) er interessert i organiske prosesser og vårt sanselige forhold til natur. Herutforsker hun gule og grønne eplesorter som viser seg å være på vei ut, blant annet fordi vi forbrukere vil ha røde epler. Dette medfører på sikt tap av biologisk mangfold. I dette prosjektet har Lindén samarbeidet med lokale hageeiere på Hvaler og omegn.

Mona Næss (1962) utforsker usynlige lag i naturen rundt oss, og stiller spørsmål ved vårt syn på hva som har verdi. Her viser hun blant annet bronseavstøpninger av røtter etter en rosebusk og andre vekster som ble kastet da kunstforeningen etablerte en nyttehage utenfor huset i vår. I denne konkrete handlingen løfter Næss samtidig fram og gir oppmerksomhet til det som kan gå tapt – på mange plan.

Sidsel Palmstrøm (1967) har en tekstil plattform og har i det siste fokusert på gjenbruk. Hun arbeider med monumentale mengder av brukte klær og vil her fylle et helt rom til randen med tekstiler. Slik utfordrer Palmstrøm oss på våre materielle behov og åpner for refleksjoner rundt konsekvensene dette
har i en større sammenheng. Siste dag, 28.oktober, vil publikum kunne forsyne seg av klærne fra dette prosjektet.

Verk av Frøydis Lindén, 2012, Kompanium, Fredrikstad Kunstforening. Foto: Malin Olivia Dahlberg

Kompanium er støttet av Norske Kunstforeninger, Norsk Kulturråd, Fredrikstad Kommune og Cicignon Lokalsamfunn.