VÅR DAG er en del av frivillighetens år. En dag hvor vi som organisasjon skal feire oss selv og vise oss fram til våre lokalmiljøer. Til dette kan det søkes om inntil kroner 25000! Norske Kunstforeningers dag er 4. september 2022

Norske Kunstforeninger er med på å feire frivillighetens år og er med på kampanjen VÅR DAG.  Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG-kampanjen med 5 millioner som skal deles ut i støtte til lokale arrangementer. Her kan kunstforeninger søke om inntil 25 000 kroner til sitt arrangement.

VÅR DAG er en nasjonal kampanje som går gjennom hele 2022. Hensikten er å løfte opp og frem i lyset den innsatsen og verdien frivilligheten bidrar med i samfunnet. Organisasjonen velger dag som gjelder hele organisasjonen.

VÅR DAG er 4. september 2022
Kunstforeningene kan søke om støtte på inntil 25 000 kr for ulike typer arrangement som skjer på denne dagen. Hensikten er å vise seg fram i lokalmiljøet og feire oss selv.

Det er viktig å lese gjennom kriteriene nøye. «Det er blant annet et krav at arrangementet involverer frivillige, retter seg mot barn og unge, eller flere generasjoner (ikke bare voksne) og at foreningen samarbeider med en annen lokal forening, eller en offentlig institusjon som f.eks. skole, barnehage, bibliotek, sykehjem osv., om arrangementet. Det er ikke påkrevd at samarbeidspartnere deltar med økonomi eller i styring/planlegging av tiltaket. 

 I tildelingen av midlene vil vi legge vekt på bredde i typer organisasjoner og typer arrangementer / tiltak som får støtte, i tillegg til geografi og hvor bredt arrangementet når ut og hvor godt egnet det er til å vise fram foreningens formål/aktivitet og Frivillighetens år. 

 De som får støtte må rapportere bl.a. i form av bilder eller film, i løpet av en måned etter tiltaket/arrangementet. Frivillighetens år vil bruke materiale til å informere om frivillig sektor og synliggjøre foreningene og markeringsåret som sådan»

Les mer på nettsiden til Frivillighetens år  
Veiledning til VÅR DAG-støtte
Les mer om retningslinjene her 
Søk støtte her 

Når?
– Søknadsskjemaet åpner 1. juni, med søknadsfrist 15. juni. (siste søknadsrunde!!)
– Arrangementet dere søker for må være på Kunstforeningens dag 4. september.

Hva kan vi gjøre på arrangementet vårt?
Dagen deres kan dere bruke til det dere vil. Det viktige er at lokalsamfunnet får anledning til å se hva slags organisasjon dere er og hva slags aktiviteter dere driver med.

Markedsføring:
– Få det frem på kunstforeningen/ kunstlagets nettside
– Lag et FB-event?
– Facebook kampanje med lokalt nedslagsfelt
– Lag en invitasjon / plakater/ flyere
– Be medlemmene til å sende ut invitasjon til sine venner og bekjente
– Be medlemmene til å ta med en venn eller nabo