I kunstdelen av programmet inviteres du til åpning av utstillingen «Slutten» med kunstnere Charlotte Thiis-Evensen og Marie Sjøvold i Sandefjord Kunstforening. Du får også oppleve en den nyproduserte performancen «Abyss» av kunstneren Marianne Heier. «Abyss» gjennomføres i det ærverdige Parkbadet på Scandic Park Hotell. Søndagen inviterer Merete Klingen, Footprint Project oss med på en utendørs performance. «Returning home» er en vandring i tid og rom, gjennom bøkeskogen og fram til kunstneren Knut Steens paviljong, som ligger på et platå med utsikt over Sandefjord og havet.

Under oppholdet bor du på Scandic Park Hotell. Et hotell tegnet av arkitekt Arneberg med verdifulle kunstskatter som kan oppleves på nært hold. Sandefjord Kunstforening ligger vegg i vegg med hotellet.

"Abyss" av Marianne Heier

Marianne Heier
«Abyss», performance
9. oktober kl 17:00 i Parkbadet

I performancen «Abyss» utforsker Marianne Heier tanken om havmassene som én enorm sammensatt og sammenhengende bevissthet; et vesen med agens. En organisme som også renner gjennom oss og våre kropper. Den binder oss sammen med hverandre gjennom tid og rom, og danner et nytt, utvidet ‘VI’ på tvers av geografiske, historiske, økonomiske og politiske avstander. Grunnstrukturen er en dypereliggende feministisk og økologisk tanke. Performancen er et kontekstspesifikt bestillingsverk for Sandefjord Kunstforening.

Medvirkende:   Marianne Heier, Amanda Berge Rathe, Linnea Rummelhoff Larsen
Musikk/lyd:       Erlend Hogstad
Varighet:              Ca 30 min.

Marianne Heier – Visual artist

"Slutten" av Charolotte Thiis-Evensen og Marie Sjøvold

CHARLOTTE THIIS-EVENSEN
MARIE SJØVOLD
«Slutten»

9.oktober – 7. november
Åpning 9. oktober kl 14:00 i  Sandefjord Kunstforening

Charlotte Thiis-Evensen og Marie Sjøvold har et pågående samarbeidsprosjekt som startet med  utstillinger i Kristiansand Kunsthall (2016) og Kunsthall Grenland (2017) samt en bokutgivelse med tittelen Oppvåkning. Del to av samarbeidet har tittelen Slutten, og handler om temaer de begge har jobbet med i flere tidligere prosjekter: menneskelig redsel og skrøpelighet i møte med døden, sykdom eller alderdom. Slutten stilles ut for første gang i Sandefjord Kunstforening.

Charlotte Thiis-Evensen (f. 1968) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Statens kunstakademi og har hovedfag i litteratur fra Universitetet i Oslo. Som kunstner jobber Thiis-Evensen blant annet med dokumentarisme innenfor foto, video og installasjoner. I sitt kunstnerskap berører hun alt fra nære familierelasjoner, hverdagsritualer, kulturelle historier og spørsmål knyttet til identitet og arbeid. Hun har jobbet for NRK i 20 år, blant annet som programleder for serien Arkitektens hjem og videojournalist for kunstprogrammet Nasjonalgalleriet.

Charlotte Thiis-Evensen (charlotte-thiis-evensen.com)

Marie Sjøvold (f. 1982) er norsk billedkunstner, som anvender fotografi i sin kunstneriske praksis. Sjøvold bruker kameraet til å undersøke bevissthetens ytre grenser, menneskets adferd, menneskelige relasjoner og overgangsfaser, som ofte resulterer i tidløse temaer som familie, hjem og moderskap. Disse nærværende temaer sammenfletter hun i poetiske, visuelle fortellinger om forholdet mellom drøm, virkelighet, tid og historie. Med en selvbiografisk praksis trekker Sjøvold paralleller til sine egne opplevelser og erfaringer.

Marie Sjøvold (mariesjovold.no)

"Returning home" av Merete Klingen, Footprint project

Merete Klingen, Footprint project
«Returning home», performance
10. oktober kl 13:30 på Midtåsen, Sandefjord

 ”Hvilke minner bærer vi med oss når vi kommer til denne verden? Hvilke erindringer har vi med oss fra tidligere generasjoner og liv? Er det mulig å trene oss opp til å gjenerindre disse minnene? Gjennom slektsforskning har jeg kommet ni generasjoner bakover på morssiden. Portrettene av mine formødre kommer klarere fram jo mer jeg graver. Hvem var de, hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? I performancen «Returning home» går jeg inn i mitt personlige arkiv og samtidig inn i det universelle. Hvordan kan vi bruke de gamle erfaringene til å finne nye veier?

 Medvirkende:   Merete Klingen, Andreas Strand Renberg
Varighet ca 30 min.

Merete Klingen har bakgrunn som scenekunstner, pedagog og sanger i Stella Polaris siden 1985

Merete Klingen /Footprint project