I programmet Kurator i kunstforeningen engasjerer Norske Kunstforeninger uavhengige kuratorer til å utvikle utstillingsprosjekter i tett samarbeid med utvalgte kunstforeninger. Programmet skal styrke kunnskapen om samtidskunst i kunstforeningene, og heve kompetansen i prosjektutvikling og utstillingsproduksjon.

Erfaringsoverføring og dialog mellom kurator og kunstforening, skal gjøre kunstforeningene bedre rustet til å arbeide med komplekse utstillingsproduksjoner. De vil blant annet få praktisk kunnskap om idéutvikling, søknadsskriving og erfaring med oppsett av budsjett og finansieringsplaner. Prosjektene mottar oppstartsmidler fra Norske Kunstforeninger.

Kurator i kunstforeningen har også som mål å introdusere nye publikumsgrupper for samtidskunst, blant annet gjennom åpne arrangementer og nye formidlingstiltak, som engasjerer og inkluderer lokalmiljøet.

Spørsmål om Kurator i kunstforeningen kan rettes til programansvarlig Anne-Grethe Thoresen på anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no eller telefon 22 42 20 35.

Tatt av Heimdal

 • Performancer, festival, utstillinger, workshop, foredrag og kafédiskusjoner. I Tatt av Heimdal ble kunstnere og innbyggere invitert til å undersøke Heimdal som sted og reflektere over identitet og nærmiljø.
 • Tidsrom: Vår 2014–sommer 2017
 • Kunstforening: Heimdal Kunstforening
 • Kurator: Helga-Marie Nordby
 • Mer informasjon om prosjektet

Opning av Tomrom i Larvik Kunstforening med Aiko Tezukas store tekstilverk Thin Film, Underground Forest. Foto: Malin Olivia Dahlberg

Tomrom

 • Todelt utstilling i Larvik Kunstforening og Sandefjord Kunstforening og performance i Stålakerbruddet. I prosjektet undersøkte kunstnere «tomrommet» i Sandefjord og Larvik, som oppstår i feriegjestenes fravær.
 • Tidsrom: Høst 2013–sommer 2015
 • Kunstforening: Larvik Kunstforening og Sandefjord Kunstforening
 • Kurator: Maria Veie Sandvik

Kompanium

 • Utstilling og foredragsprogram. Prosjektet utforsket problemstillinger knyttet til økologi og miljø.
 • Tidsrom: Høst 2011–høst 2012
 • Kunstforening: Fredrikstad Kunstforening
 • Kurator: Anne Karin Jortveit
 • Mer informasjon om prosjektet