Marthe Elise Stramrud (f.1984) ble tildelt Norske Kunstforeningers debutantpris i samarbeid med NorgesGruppen på Høst­utstillingen 2012, for fotoserien Livingroom Poetics.

Juryen skriver i sin begrunnelse at serien består av åtte fotografier, hvor gjenkjennelige hverdagsobjekter løsrives fra sin tiltenkte kontekst, og settes sammen igjen i rendyrkede komposisjoner som fremstår vare, autentiske, og tilsynelatende enkle. Komposisjonene avslører hverdagsobjektenes iboende potensial til å opptre både som arkitektur, figur, landskap eller fantasifulle vesener. Den nøytrale fotografiske fremstillingen i dette lille formatet, skaper et særegent intimt rom som inviterer betrakteren til en nær observasjon av form, tekstur og stofflighet, lys og skygge. I Marthe Elise Stramruds verk oppstår spennende møtepunkter i uhøytidlige koblinger.

Det inviteres til konsentrasjon og deltagelse til å tenke, se og bearbeide de ulike objekter på en ukonvensjonell måte. Prosjektets tittel, «Livingroom Poetics», fremhever videre arbeidenes poetiske karakter hvor fotografiene kan oppleves og leses som åtte enkeltstående dikt, nærmest lik Haiku-tradisjonens sensitive og lavmælte artikulering; en knapphetens estetikk som en stille gest til betrakteren.

  • Jeg er veldig smigret og ikke minst overasket! Det er en fin anerkjennelse å motta prisen og jeg ser fram til å jobbe mot min første separatutstilling, sier prisvinner Marthe Elise Stramrud.

Norske Kunstforeningers debutantpris er på 50.000 kroner og deles hvert år ut til en kunstner som er debutant på Høstutstillingen. Foruten å løfte fram og synliggjøre yngre, uetablerte kunstnere i Norge, setter prisen søkelys på det viktige samspillet mellom kunstner og kunstforeninger. Ofte fungerer kunstforeningene som et springbrett for unge kunstnere og sammen bidrar de til mangfoldet på kunstscenen og gjør ny kunst tilgjengelig for publikum over hele Norge. Dette er tredje gang prisen deles ut.

Juryen Norske Kunstforeningers debutantpris har i 2010 bestått av:
Trude Lyng: Porsgrunn Kunstforening / styremedlem i Norske Kunstforeninger
Gunvor Nervold Antonsen: jurymedlem, Den Nasjonale Jury, Statens Kunstutstilling – Høstutstillingen
Marianne Hultman: daglig leder / intendant, Oslo Kunstforening
Rami Maktabi: Fredrikstad Kunstforening / styremedlem i Norske Kunstforeninger