NåDa var et prosjekt om samtidskunst og kulturarv for ungdom i aldersgruppen 12–18 år. I samarbeid med profesjonelle kunstnere skapte ungdommer kunstprosjekter med utgangspunkt i lokale kulturminner.

Ti prosjekter i ti kunstforeninger tok for seg svært ulike kulturminner, alt fra havremølle, vannkraft, radioer til stavkirke. Prosjektene resulterte i kunst mange sjangre, som performance, filmproduksjon, tegning, maling og installasjon. Ungdommene fikk innsikt i historien til kulturminner i nærmiljøet, og fikk økt forståelse for hvorfor det er viktig å ta vare på dem. Og ikke minst har ungdommene fått ta del i kunstneres tanke- og arbeidsprosesser, og vært deltagende premissleverandører i konseptutvikling og produksjon av en kunstutstilling.

Ved å se kulturarven gjennom samtidskunstens blikk, fikk deltakerne en ny bevissthet om hjemstedet sitt, og det ble åpnet for diskusjoner om historie, samfunn og aktuelle problemstillinger. NåDa skapte dessuten nye møtesteder for ungdom, og stimulerte til samarbeid mellom kunstforeninger, andre organisasjoner og kommuner.

Prosjekter i ti lokale kunstforeninger

Ti kunstforeninger ble valgt ut til å delta i NåDa. Foreningene var ansvarlige for planlegging og gjennomføring. De mottok en grunnstøtte på 100 000 kroner til sitt prosjekt, men måtte selv skaffe resten av finansieringen. Grunntilskuddet gikk blant annet gå til å honorere prosjektkunstnere og til å dekke materialkostnader.

Norske Kunstforeninger arrangerte tre fellesmøter for kunstforeningene, med presentasjoner, faglige innlegg og erfaringsutveksling. Deltakerne fikk råd om konseptutvikling, planlegging og produksjon fra prosjektansvarlig i Norske Kunstforeninger, Anne-Grethe Thoresen.

I etterkant av kunstprosjektene ble det laget en felles trykksak om NåDa. Her skriver prosjektledere, kunstnere og noen av deltakerne om de ulike NåDa-prosjektene, og erfaringene som disse prosjektene har gitt. Katalogen inneholder også en tekst av kunstkritiker Oda Bhar, som besøkte NåDa-prosjektet i Sandnes Kunstforening. PDF av katalogen kan lastes ned nederst på denne siden.

NåDa var initiert av Norske Kunstforeninger, og ble støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Følgende kunstforeninger deltok:

  • Asker Kunstforening
  • Halden Kunstforening
  • Osterøy Kunstlag
  • Røros Kunstlag
  • 
Sandefjord Kunstforening
  • 
Sandnes Kunstforening
  • 
Sortland Kunstforening
  • Surnadal Kunstforening
  • 
Ullensaker Kunstforening
  • 
Volda og Ørsta Kunstlag

Fra verksted til ferdig kunstverk, og utvelgelse av verk til utstilling i Asker Kunstforenings NåDa-prosjekt Holke. Foto: Asker Kunstforening / Hilde Honerud.

•• Asker Kunstforening
Før kjøleteknologien ble utviklet i årene etter første verdenskrig, var Norge verdens største eksportør av is. Denne gamle industrien ble utgangspunktet for Asker Kunstforenings NåDa-prosjekt. Med få fysiske minner fra denne industrien, ble fotografier hovedfokuset i prosjektet. Fotograf Hilde Honerud ble engasjert, og 24 elever fra 10. klasse ved Slemmestad ungdomsskole deltok.

•• Halden Kunstforening
I Halden Kunstforening ble et gammelt spinneri utgangspunktet for NåDa-prosjektet. Lydkunstner Siri Austeen samarbeidet over en periode på ett år med 28 elever i 6. klasse fra Tistedal skole. Austeens mål var at prosjektet skulle være en ramme for kunstneriske undersøkelser av fortiden, som kunne gi nytt blikk på våre liv i samtiden. Resultatet av samarbeidet ble presentert i en stor utstilling med blant annet lydkunst, sansetegninger, malerier og avstøpninger av kulturminner.

Utforskning av kulturminner i området rundt Tistedal Spinneri, og opptak i lydstudio i Halden Kunstforening. Foto: Siri Austeen

Fra utstillingsåpningen i Halden Kunstforening. Foto: Halden Kunstforening

Fra prosess til ferdig veggmaleri i Osterøy Kunstlag. Foto: Osterøy Kunstlag

•• Osterøy Kunstlag
I Mjøsvågen utenfor Bergen, ble fem naust i 1870-80 årene benyttet til småindustri av forskjellig slag. Her ble det blant annet produsert «Amerikakofferter», en type koffert som de fleste utvandrerne til Amerika hadde med seg på reisen. I samarbeid med kunstneren Shwan Dler Qaradaki, lagde ungdommer en utstilling i Osterøy Kunstlag med veggmalerier med utvandring og innvandring som bakteppe for arbeidet.

•• Røros Kunstlag
Røros er kjent for sine mange kulturminner, særlig knyttet til en 350 år lang historie med gruvedrift. Røros Kunstforening valgte på bakgrunn av dette hele Bergmansgata og det levde livet der som sitt kulturminne. «Levd liv i Bergmannsgata gjennom 350 år» ble valgt som prosjekttittel og utgangspunkt. 29 ungdommer arbeidet i samråd med billedkunstner Vegar Moen. Resultatet ble fire ulike fotoserier, og en hel rekke med arrangement rundt om i Røros.

Foto av ungdommer som former kulturminner med hendene, var et delprosjekt av NåDa i Røros Kunstlag. Foto: Vegar Moen

Stillbilde fra kortfilmen Og så kom poteten /Pathos and Potatoes i NåDa i Sandefjord Kunstforening.

•• 
Sandefjord Kunstforening
Flere ulike medier ble benyttet i Sandefjord Kunstforenings NåDa-prosjekt. I samarbeid med prosjektkunstnerne Siri Hjorth og Sebastian Makonnen Kjølaas, fikk barn og unge i kommunen produsere film, tegninger, rekvisitter og scenografi. Kulturminnene som ble utforsket i prosjektet var flere: Poteten, steinsettingen Istrehågan fra prehistorisk tid og Høyjord Stavkirke fra 1300-tallet.

•• 
Sandnes Kunstforening
Sandnes har vært et typisk havredistrikt. Derfor ble det havre og Krossen Havremølle valgt som kulturminne i kunstforeningens NåDa-prosjekt. I samarbeid med kunstner Hans Edward Hammonds utviklet seks ungdommer prosjekter hvor havre var involvert. Det ble blant annet eksperimentert med å lage havrepapir, tegning, tredimensjonale havreskulpturer, de laget havresmykker og fotografi.

Utforskning av havre som materiale i NåDa i Sandnes Kunstforening. Foto: Sandnes Kunstforening

Utdrag fra filmen Wunderkabinet, som var en del av resultatet i Sortland Kunstforenings NåDa-prosjekt.

•• 
Sortland Kunstforening
En fredet kino fra 1957 ble Sortland Kunstforenings utvalgte kulturminne. Sammen med kunstner Eva Bakkeslett, fikk ungdommene arbeide med film og forestillinger. I tillegg bidro ungdommer fra medieproduksjonslinjen med teknisk assistanse. Sammen fanget de lydbilder, jobbet med lys og skygge og laget en film som utforsket de arkitektoniske aspektene ved bygget. Prosjektet ble avsluttet med en forestilling der publikum fikk en guidet omvisning i bygget, til ulike tablåer og små forestillinger.

•• Surnadal Kunstforening
Tidlig på 1900-tallet fantes det en knappefabrikk i Surnadal som produserte knapper i plaststoffet Casolith. Under NåDa-prosjektet arbeidet ungdommer i flere dager med performancekunstner Karianne Stensland i på Åsen bygdetun. Gruppa fikk en innføring i hva performance kan være, både gjennom kunstteori og praktiske øvelser. Prosjektet ble avsluttet med en visningsdag med performance, lydkunst og musikk. I etterkant ble det også vist en utstilling med fotodokumentasjon fra prosjektet.

Rytme og musikk stod sentralt i prosjektet i Surnadal Kunstforening. Foto: Surnadal Kunstforening

Ungdommer i fullt arbeid med filmen som var hovedprosjektet i Ullensaker Kunstforening. Foto: Ullensaker Kunstforening

•• 
Ullensaker Kunstforening
Radioen har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen gjennom mange år, men dens status er ikke lenger den samme: Ungdom hører heller på podcast eller musikk på telefonen. Radioen ble dermed Ullensaker Kunstforenings kulturminne. En hel rekke aktører var involvert i prosjektet. Filmskaper Aladdin Alisic arbeidet med ungdom om hovedprosjektet, en film. En klasse i videregående skole hadde også radioen som kulturminne på programmet og presenterte installasjoner i utstillingen. Kunstforeningens egen fotogruppe og malegruppe leverte bidrag og i tillegg satte kunstforeningen sammen en historisk radioutstilling.

•• Volda og Ørsta Kunstlag
I Volda og Ørsta Kunstlags NåDa-prosjekt arbeidet en gruppe på seks 15–16-åringer sammen med billedkunstnerne Robert Steinnes og Katharina Teige Førde. Utgangspunktet for deres prosjekt var vannkraft og elektrisitet. I over ett år møttes gruppen ukentlig. Resultatet ble først en fotoutstilling, og siden en stor utendørs installasjon i Elvadalen i Volda, et mye besøkt turområde.

Ungdommer fra Volda og Ørsta Kunstlags NåDa-prosjekt på ekskursjon til Tussa Energis anlegg. Foto: Volda og Ørsta Kunstlag

Den ferdige installasjonen på plass i Elvadalen i Volda. Foto: Volda og Ørsta Kunstlag

Prosjektet NåDa er gjort mulig gjennom en nasjonal gave til Norske Kunstforeninger fra Sparebankstiftelsen DNB.