Tegninger av Milda Graham, Anne Rolfsen, Heidi Kennedy Skjerve og Tina Jonsbu. Utstillingen er et samarbeid med Tegnerforbundet.

De fire kunstnerne som møtes i denne utstillingen har noe til felles i sin tilnærming til tegning. De forholder seg alle til rutenettet og bruker gitte systemer og strukturer. De arbeider repetetivt, konsentrert og åpent. Felles er også et sterkt fokus og forholdt til tid og arbeid. Fellestrekkene til tross, fremstår de fire kunstnerne som sterke individer med klare egenartede og originale uttrykk og fmed klare forskjeller i innhold.

Milda Grahams grunntema er spenningen mellom det horisontale og det vertikale,og musikken spiller en stor rolle i hennes arbeid.

Anne Rolfsen har et lekende forhold til sitt arbeid og et sterkt forhold til geometri, til det spirituelle og til hagen.

Heidi Kennedy Skjerve bygger opp skiftvise mønstre til en flate, og tiden, handlingen og repetisjonen får en verdi i seg selv.

Tina Jonsbu systematiserer opplevelsen av tid inn i forskjellige former, og gir tiden og kjedsomheten et uttrykk.

Dette er en utstilling med arbeider i relativt små formater og alle tegnerne arbeider i serier.

Anne Rolfsen, Sentralkomposisjon, tegning

Visningssteder

  • Levanger Kunstforening oktober 2010
  • Kragerø Kunstforening 14. mars–3. april 2011
  • Elverum Kunstforening september 2011
  • Bodø Kunstforening 8.–30. oktober 2011
  • Lier Kunstforening, 28. januar–12. februar 2012
  • Stange Kunstforening, 24. februar–4. mars 2012
  • Gjøvik Kunstforening, 2012
  • Stavanger Kunstforening 6. september–7. oktober 2012

Heidi Kennedy Skjerve, Tavle I, tegning

Milda Graham, Frolic II, tegning.