Serhed Waledkhani ble tildelt Norske Kunstforeningers debutantpris i samarbeid med NorgesGruppen på Høst­utstillingen 2011, for animasjonsfilmen Flukt.

Fra juryens begrunnelse kan vi lese; Tross relativt ung alder demonstrerer kunstneren med håndverksmessige teknikker og virkemidler et åpenbart talent innen sitt felt. Gjennom sekvenser av ekspressive gjennomarbeidede tegninger, utviskinger, overstrykninger og sammensmeltning av nye tegninger, utleveres et modent og overbevisende personlig uttrykk.

Flukt fremstår som en reise ladet med universell gyldighet. Valget av de visuelle løsninger og arbeidets karakter tegnes gjennom en tidkrevende prosess, med poetisk sensitivitet og stilsikker besluttsomhet.   Juryen verdsetter filmens evne til å kunne kommunisere umiddelbart gjennom sitt medium. Det er ikke ofte et ungt kunstnerskap fremstår som så åpenbart, og juryen ser frem imot å følge Serhed Waledkhanis utvikling de kommende årene.  Norske Kunstforeninger og NorgesGruppen gratulerer med prisen, og ser også med stor glede frem til et kommende fruktbart og spennende utstillingssamarbeid med en ung og lovende debutant!

Norske Kunstforeningers debutantpris er på 50.000 kroner og deles hvert år ut til en kunstner som er debutant på Høstutstillingen. Foruten å løfte fram og synliggjøre yngre, uetablerte kunstnere i Norge, setter prisen søkelys på det viktige samspillet mellom kunstner og kunstforeninger. Ofte fungerer kunstforeningene som et springbrett for unge kunstnere og sammen bidrar de til mangfoldet på kunstscenen og gjør ny kunst tilgjengelig for publikum over hele Norge. Dette er andre gang prisen deles ut.

Juryen Norske Kunstforeningers debutantpris har i 2010 bestått av:
Per Christian Jørstad: Trondhjems Kunstforening / styremedlem i Norske Kunstforeninger
Rami Maktabi: Fredrikstad Kunstforening / styremedlem i Norske Kunstforeninger
Arne Revheim: juryleder for Den nasjonale jury ved Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen
Marianne Hultmann: intendant ved Oslo Kunstforening