Norske Kunstforeninger tilbyr tre filmer av Shwan Dler Qaradaki til kunstforeningsnettverket, i samarbeid med Kulturbyrået Mesén. Filmene Salte Kyss I, II og III handler om flukt, savn, tilhørighet og identitet i et flerkulturelt Norge.

Shwan Dler Qaradaki tar utgangspunkt i sin egen livshistorie i den filmatiske trilogien Salte Kyss. Han flyktet fra irakisk Kurdistan til Iran på grunn av Saddam Husseins angrep på Kurdistan. I 1999 kom han til Norge etter to års flukt gjennom Asia og Europa. Deretter har han bodd i Norge med den usikre statusen som MUF-er (Midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening). Sommeren 2011 fikk han endelig beskjed om at han har fått varig oppholdstillatelse i Norge.

Qaradaki skildrer barndommen i Kurdistan, ungdomstid på flukt og voksentid på vent i Norge med en personlig inderlighet som gjør oss direkte involvert i det vi ser. Flyktninger og asylsøkere er for mange av oss en ansiktsløs gruppe mennesker som ikke angår oss direkte. Det kan gjøre at vi har stereotypiske oppfatninger av hvem de er, og at vi har vanskelig for å se enkeltindividene.

Derfor er verket Salte Kyss et viktig innspill i menneskeliggjøringen av dette temaet. Det å øke forståelsen mellom folk fra ulike kulturer, og det å undersøke hva det betyr å leve i et flerkulturelt Norge, er noen av Qaradakis intensjoner med prosjektet. Shwan Dler Qaradaki står frem som et individ med en sterk stemme, og han bruker kunsten som innfallsvinkel til komplekse temaer.

Shwan Dler Qaradaki (født i 1977) kom til Norge som politisk flyktning i 1999, og tok en mastergrad i Kunstfag på Kunsthøgskolen i Oslo i 2009. Shwan Dler Qaradakis kunst problematiserer identiteter i en multietnisk og multikulturell verden. Som liberal muslim med kurdisk bakgrunn, men med tolv års opphold i Norge befinner han seg innenfor et spenningsfelt av muligheter, tradisjoner, brudd og fordommer. Han er en mixed-media-kunstner, og drivkraften for hans prosjekter er ikke mediespesifikke. Han tar i bruk det mediet han anser som relevant i forhold til innhold, med utgangspunkt i tegning, maleri, foto, installasjon og video.

Mariam, stillbilde fra Salte Kyss I, Shwan Dler Qaradaki.

Salte Kyss I (2010), 25 min

Salte Kyss I handler i stor grad om barndomsopplevelser i Kurdistan, i en tid hvor krig og masseødeleggelse var en stor del av hverdagen. Krigen mellom Iran og Irak sees med blikket til en gutt på åtte år, Qaradaki som barn. Salte Kyss I er ingen analyse av politiske spørsmål i en krigssituasjon, men et selvopplevd virkelighetsbilde. Historien hopper i tid, og er også innom livet som asylsøker i Norge og tiden på flukt.

Salte Kyss II (2011), 35 min

Salte Kyss II handler om en ungdomstid på flukt gjennom mange land. Som trettenåring måtte Qaradaki flykte, et resultat av et Saddam Hussein-ledet angrep på Kurdistan i april 1991. Som ulovlig flyktning gikk reisen gjennom en rekke land uten identitetspapirer, blant annet Iran, Tyrkia og Hellas. Filmen forteller om sårheten ved å savne familen og følelsen av å ikke å høre til noe sted. Filmen inneholder sterke scener fra resultatene etter kjemisk bombing.

Salte Kyss III (2012), 25 min

Salte Kyss III er den siste delen av trilogien om Qaradakis liv. Filmen vil blant annet ta for seg de 12 årene Qaradaki har levd i Norge med den usikre statusen som MUF´er (Midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening) og hvordan det har påvirket ham å leve med en slik usikkerhet.

Salte Kyss III er produsert av Kulturbyrået Mesén, og filmen har fått støtte fra Fritt Ord og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Me and my father, stillbilde fra Salte Kyss I, Shwan Dler Qaradaki.

Formidling og praktiske opplysninger

Shwan Dler Qaradaki vil besøke et utvalg av kunstforeningene som bestiller utstillingen for å delta på en filmvisning med påfølgende kunstnersamtale. Shwan Dler Qaradaki er en kunstner som er svært opptatt av å møte sitt publikum gjennom kunstnersamtaler og ved presentasjon av sine verk. Qaradakis kunst henvender seg til ungdom og voksne og tar opp temaer som kulturforskjeller, religion og konflikter. I sine presentasjoner stiller Qaradaki seg spørsmålet om mange av dagens konflikter i verden skyldes misforståelser og mangel på kommunikasjon. Hans motivasjon for å møte publikum er den gode samtalen som kan øke forståelsen mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Qaradaki bruker både humor, direkte spørsmål og konfrontasjoner for å sette i gang dialogen når han møter publikum.

Filmene kan vises enkeltvis, med hver sin projektor i ulike rom, eller de kan vises i serie med samme projektor i ett rom. Det er også mulig å vise billedkunst fra det filmatiske verket. Bildene er trykket på aluminiumsplater i størrelse 50 x 30 cm.

Utstillingsturneen er et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger og Kulturbyrået Mesén.

Visningssteder

 • Kviteseid Kunstforening 01.07–25.08.2012
 • Stavanger Kunstforening 06.09–07.10.2012
 • Neadalen Kunstforening 10.01–03.02.2013
 • Mandal Kunstforening 2013 18.04.–19.05.2013
 • Rauland Kunstforening 15.09.–03.11.2013
 • Stord Kunstlag  25.09–20.10.2013
 • Voss Kunstlag 02.10.–24.10.13
 • Vadsø Kunstforening 23.11.–01.12.13
 • Orkdal Kunstforening 2013
 • Aure Kunstlag 2014
 • Sunnfjord Kunstlag november 2014

Stillbilde fra Salte Kyss II, Shwan Dler Qaradaki.